Kopen gebouw Romboutscollege kost Brunssum bijna acht ton

De gemeente Brunssum wil het gebouw van het Romboutscollege kopen om zo het voortgezet onderwijs voor Brunssum te behouden. © Google Maps

De koop van het gebouw van het Romboutscollege kost de gemeente Brunssum 770.000 euro. Tijdens de raadsvergadering van 9 april wordt een definitief besluit genomen over de aankoop.

Ruben Van Erp

De gemeente wil het schoolpand overnemen van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) om te voorkomen dat het voortgezet onderwijs verdwijnt uit Brunssum.

Leerlingenaantal

Het Romboutscollege staat al jaren onder druk door sterk teruglopende leerlingaantallen. De locatie werd ooit gebouwd voor 800 leerlingen, maar momenteel zitten er nog geen 200. Alleen de eindexamenleerlingen van mavo, havo en vwo maken dit schooljaar nog in Brunssum af, de overige klassen zijn al elders ondergebracht.

In 2017 werd al duidelijk dat LVO voornemens was de school te sluiten omdat openhouden financieel niet haalbaar zou zijn. De gemeente wil sluiting voorkomen door eigenaar te worden van het gebouw.

Onderwijsconcept

In de plaats van het reguliere onderwijsaanbod wordt op het Rombouts nu ingezet op het nieuwe onderwijsconcept Compass, een innovatieve, gepersonaliseerde onderwijsvorm die gebaseerd is op een Zweeds model. De eerste lichting dit jaar telde 23 leerlingen. Brunssum gaat ervan uit dat over een aantal jaren een aantal van 200 tot 250 haalbaar moet zijn.

Lastig voor Brunssum is dat LVO geen toezegging doet voor de toekomst. Hoe lang de stichting in Brunssum blijft is afhankelijk van het succes van Compass en het financiële plaatje qua onderwijs- en personeelskosten. Er is goede hoop, maar geen garantie. Wel hebben LVO en ook Movare, de onderwijsstichting voor met name reguliere basisscholen, aangegeven serieus aan het onderwijsconcept te willen trekken.

Kosten

Het gebouw kost Brunssum dus bijna acht ton. Dat is precies de resterende boekwaarde van de openbare bibliotheek die in het nieuwbouwdeel zit. Die bieb is in 2007 door LVO in opdracht van de gemeente gebouwd. De rest van het schoolpand krijgt Brunssum om niet. Om de kosten van het gebouw omlaag te brengen, kijkt Brunssum hoe het pand verder gevuld kan worden. Volgens de gemeente is er interesse vanuit enkele onderwijsorganisaties.

Meest gelezen

Van onze partners

Gemeenteberichten