Adviseur hoogste rechter wuift bezwaren windpark Venlo weg

De adviseur van de Raad van de State wuift de bezwaren tegen de komst van windmolens in Venlo weg. Afbeelding: iStock

De adviseur van de Raad van State wuift de bezwaren tegen windpark Greenport Venlo weg. Volgens hem ontbreekt wetenschappelijk bewijs dat het geluid omwonenden ziek maakt.

STAB, een onafhankelijk en onpartijdig adviesbureau, baseert zich op de meest recente rapporten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In de meeste gevallen neemt de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, de adviezen van STAB over.

Onhoorbaar geluid

De bezwaren zijn ingebracht door Actiegroep Windturbines Blerick (AWB). De provincie Limburg wil langs het spoor Sevenum-Venlo negen windmolens plaatsen. AWB is tegen de komst van de vijf turbines ter hoogte van Blerick en Boekend. Grootste bezwaar zijn de vermeende negatieve gevolgen van laagfrequent en infrasoon (onhoorbaar) geluid op de gezondheid van omwonenden.

De STAB kan geen wetenschappelijke onderbouwing van die stelling vinden. Wel stelt het adviesbureau dat langdurige ergernis over de hinder van windmolens en het gevoel dat ze slecht zijn, ertoe leiden dat je ziek wordt. Dat is niet uniek voor windmolens, maar geldt voor alles waaraan je je stoort, meent STAB.

Overleg gestaakt

De actiegroep beklaagde zich er eerder over dat de provincie geen overleg met haar voert. Ze voelt zich genegeerd. Op vragen van de PVV daarover antwoordt gedeputeerde Hans Teunissen dat de AWB zichzelf buitenspel plaatst. De actiegroep wilde volgens hem alleen over minder turbines praten, waarop het overleg is gestaakt. Inmiddels is toch een nieuw overleg gepland.

Boekender Belang, de dorpsraad van Boekend, had die afwerende strategie aanvankelijk ook, maar staat ondertussen open voor overleg over maatregelen om de komst van windmolens te verzachten. De provincie belegt binnenkort ook een informatiebijeenkomst voor inwoners van de Blerickse wijk Klingerberg, omdat die niet vertegenwoordigd worden. AWB is immers een actiegroep.

Door Peter Heesen
Venlo