Geen cijfers over vaccinatiegraad scholen en kinderdagverblijven in Voerendaal

Afbeelding: ANP

De vaccinatiegraad van scholen en kinderdagverblijven in de gemeente Voerendaal kan niet bekendgemaakt worden. De gemeenteraad had in september een motie aangenomen om deze cijfers boven water te krijgen.

De motie werd ingediend door Democraten Voerendaal, VVD en PvdA. Zij maken zich zorgen over de vaccinatiegraad voor BMR (bof, mazelen en rodehond) in de regio, die in Zuid-Limburg onder de 90 procent is gedaald. In de motie wordt de gemeente opgeroepen in kaart te brengen hoe het gesteld is met de vaccinatiegraad van scholen en kinderdagverblijven in Voerendaal.

Gegevensbescherming

Volgens het gemeentebestuur zijn de cijfers per school of kinderdagverblijf niet beschikbaar. Dit wordt niet bijgehouden omdat dit op een paar knelpunten stuit. Ten eerste moeten scholen hier uitvoering aan (willen geven) en is de toestemming van ouders vereist. Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen zij niet verplicht worden medische gegevens aan scholen te vertrekken.

Wel loopt er landelijk een discussie om vaccinatiegraden per school inzichtelijk te krijgen. Minister Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt of scholen verplicht kunnen worden gesteld hun vaccinatiegraad te onderzoeken en openbaar te maken.

Campagne

Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert een vaccinatiegraad van 95 procent. Dit wordt in Voerendaal niet gehaald, schrijft het college. Dat reageert welwillend op de oproep in de motie om in samenwerking met de GGD een communicatiecampagne op te zetten. De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma ligt sinds 1 januari 2019 bij de gemeenten, die hier met de GGD invulling aan geven.

Door Frank Benneker
Voerendaal