Dodenherdenking op 4 mei in Brunssum

De nationale herdenking vindt plaats op de Dam. Afbeelding: ANP

Tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking, op zaterdag 4 mei in Brunssum, wordt tijdens een ceremonie op de algemene begraafplaats en op het Britse Militaire Ereveld stilgestaan bij de slachtoffers van oorlog en onderdrukking.

De Dodenherdenking begint om 19.15 uur met een internationale oecumenische dienst in de St. Gregoriuskerk. Om 19.45 uur vertrekt een stoet vanaf de Gregoriuskerk naar de algemene begraafplaats. Na een korte ceremonie is daar om 20.00 uur twee minuten stilte.

Na het uitspreken van een overdenking door waarnemend burgemeester Gerd Leers vinden kransleggingen plaats. Burgemeester Leers legt samen met een vertegenwoordiging van de Duitse partnergemeente Alsdorf een krans. Daarna vinden kransleggingen plaats door onder meer delegaties van Nederland, Duitsland en Amerika van het NAVO-hoofdkwartier JFC Headquarters, een delegatie van NATO-Geilenkirchen, Nederlandse Veteranen, Amnesty International, Royal Air Forces Association, politie, namens Israël en scouting. Speciale gast is generaal Riccardo Marchiò, commandant van het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum.

Aansluitend, rond 20.40 uur, volgt een ceremonie op het Brits Militaire Ereveld. Ook hier worden kransen gelegd. Leerlingen en scouts uit de gemeente Brunssum leggen aansluitend bij de 328 graven op het ereveld bloemen en daarna 328 kaarsen ontsteken.

Tijdens de plechtigheid zullen leerlingen van de International School in Brunssum iets voordragen. Fanfare St. Barbara en de Coriovallum Pipe Band zorgen voor de muzikale omlijsting.

Door Wil Wagenvoort