Zestien inwoners van de gemeente Roermond koninklijk onderscheiden

Burgemeester Rianne Donders ontving de gedecoreerden op het stadhuis. Afbeelding: Rob Smits

Zestien inwoners van de gemeente Roermond hebben vrijdag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Ze zijn allen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Herten De 72-jarige Wim Lousberg is tien jaar voorzitter van de Stuurgroep 55+ Herten. Hij richtte tevens de Fotoclub Herten op en was in het verleden bestuurslid bij het Remunjse Reuzengilde. Hij zette zich als vrijwilliger ook in bij de EHBO-vereniging en het Hertens Mannenkoor.

Hanneke Starmans-in ’t Zand (63) is al bijna 35 jaar bestuurslid van Dameskoor Hertens Maasgalm. Buurtvereniging St. Johannes Merum en fanfare St. Cecilia kunnen eveneens op haar inzet rekenen. Ze zet zich ook al jarenlang in voor de stichting Optochtcomité Herten.

Maasniel Swenne Bartholomeus-Smaal (78) is al jarenlang in verschillende functies als vrijwilliger actief bij de Vereniging Donderberg 55+. Zij organiseert onder meer de wekelijkse kienmiddag en zette met anderen een (ruil)bibliotheek op.

De Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen kan al ruim 32 jaar rekenen op de inzet van Gerard Jonkman (60). Hij zit in het bestuur van zwembad de Bosberg in Swalmen en is vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Roermond.

André van der Linden (68) is samen met zijn echtgenote al ruim veertig jaar uitbater van café-zaal De Ster. Het dorpscafé biedt een plek aan tal van verenigingen uit Maasniel en Roermond. Daarmee draagt hij bij aan het levendig houden van het verenigingsleven.

Maria van der Linden-Frencken (67) baat samen met haar man al ruim veertig jaar café-zaal De Ster uit. Daarmee draagt ze bij aan het levendig houden van het verenigingsleven in Maasniel en Roermond.

De stichting Neel Laef kan al bijna dertig jaar rekenen op de inzet van Leon Wijnands (73) als bestuurslid. De oud-onderwijzer geldt als een lopende encyclopedie over Maasniel, is voor veel inwoners een aanspreekpunt en zet zich in voor de leefbaarheid in Maasniel.

Roermond Victor Cillekens (73) zet zich als vrijwilliger in voor tennisvereniging RTC NIP, het comité Voettocht 30 december, het bewonersoverleg Kastelenbuurt en de stichting Wijkaccommodaties Roermond. Daarnaast is hij al jaren politiek actief bij de lokale VVD.

De 77-jarige Frans Lutters is al jaren actief bij Roermondse koren, specifiek ten aanzien van Gregoriaanse kerkmuziek. Hij was secretaris van de Schola Sancti Christofori en was jarenlang bestuurslid van het Roermonds mannenkoor. Daarnaast was hij in het verleden actief voor de Open Monumentendag Roermond.

De 86-jarige Mia Pouls-van Mierlo is al 35 jaar actief als vrijwilligster. Bij verschillende kerken in Roermond en sinds 1983 ook in verzorgingstehuis RCG in de Roermondse binnenstad. Ook was ze in het verleden vrijwilligster bij verpleeghuis Camillus.

Jan Vossen (61) zet zich al jarenlang in voor de Roermondse Watersportvereniging Nautilus. Hij is daarnaast voorzitter van stichting het Witte Kerkje en van buurtvereniging Voorstad St. Jacob.

De stichting Wel.Kom kan al ruim achttien jaar een beroep doen op Louis de Wilde (75). Hij helpt mensen thuis met het op orde brengen van de administratie, het aanvragen van toeslagen en invullen van formulieren. In het verleden was hij vrijwilliger bij onder meer de VVV Midden-Limburg en de stichting voor Educatie Op Maat.

Swalmen Hub Custers (60) heeft zich decennialang ingezet voor Kindervakantiewerk Swalmen. VV de Hopsjlokkers kan ook al jarenlang rekenen op zijn kennis en inzet. In het verleden was hij ruim veertig jaar betrokken bij jongerenkoor Con Dios.

De 72-jarige Jan Hinssen is al sinds begin jaren tachtig aanspreekpunt op het gebied van bouwkundige aangelegenheden voor de parochiekerk H. Dionysius in Asselt. Zo heeft hij de restauratie van het kerkje in goede banen geleid en de begraafplaats (her)ontworpen. Hij zet zich als vrijwilliger ook in voor het museum Asselt en knapt in en om Swalmen wegkruisen en kapellen op.

Margot Jordans-van der Pluijm (73) zet zich al jarenlang in voor de zwakkeren in de samenleving. Ze is sinds 2010 taalcoach bij Vluchtelingenwerk. Ze ondersteunt de justitiepredikant van de gevangenis in Roermond. Ze verzorgt een 52-jarige verstandelijk beperkte vrouw en biedt wekelijks ondersteuning aan twee dementerende dames.

André Schnitzler (71) is al jarenlang actief bij vv de Fobmötse. Hij was tevens de eerste prins van de vereniging. Hij is stadsgids in Roermond en was in het verleden voorzitter en bestuurslid bij volleybalvereniging S’62.

Door Remco Koumans
Roermond