Woningcorporatie Woongoed 2-Duizend klimt uit diep dal

WoonGoed 2-Duizend realiseert in nieuwbouwwijk Oppe Brik in Reuver ruim honderd huurwoningen.

WoonGoed 2-Duizend klimt na een diepe crisis uit het dal. Het voortbestaan van de corporatie in Reuver werd bedreigd door ernstige, organisatorische problemen, die leidden tot een angstcultuur.

Peter Heesen

WoonGoed 2-Duizend staat, als enige corporatie in Limburg, onder verscherpt toezicht van twee landelijke toezichthouders: de Autoriteit Woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Lees ook: Puinhoop bij WoonGoed2-Duizend: ‘Bal op Dak’ 6 daagt Barcelona uit

Vanwege de vooruitgang die onder leiding van interim-directeur Ton Mans is geboekt, verwachten zij dat het toezicht per 1 juli 2019 beëindigd kan worden. Enige zorg is dat geen goede vervanger voor Mans (67) en andere, ingehuurde topmanagers gevonden wordt.

Fusie

De Autoriteit Woningcorporaties stelt in een tussenrapportage dat de zaken zo goed op de rails zijn dat het niet langer nodig is dat WoonGoed fuseert met een grotere corporatie. Sterker, de toezichthouders gaan akkoord met een ambitieus investeringsprogramma.

WoonGoed gaat drieduizend van zijn vijfduizend huurwoningen in Midden-Limburg energiezuinig maken. De klus moet in 2026 geklaard zijn en kost 37,5 miljoen euro. Ook worden nieuwe woningen gebouwd in Beesel (Oppe Brik) en Echt.

Schone lei

Om orde op zaken te stellen bij WoonGoed, werden vorige jaar stevige maatregelen getroffen. De directeur-bestuurder werd ontslagen. De voorzitter van de raad van commissarissen ruimde het veld. Om met een schone lei te kunnen beginnen, werden bestuur, managementteam, raad van commissarissen en ondernemingsraad (bijna) geheel vernieuwd.

Dat was nodig, blijkt uit een onderzoek dat op last van de toezichthouders een jaar geleden werd gedaan. Het is, na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, pas onlangs openbaar gemaakt. Het adviesbureau rept van een ‘extreem hoog’ ziekteverzuim, veel wisselingen in de top, managers die vaak dreigen met waarschuwingen en berispingen, toezichthouders die de boel onder druk zetten, tientallen woningen die leegstaan en lange tijd wachten op een huurder en een ondernemingsraad die niet functioneert.

Meest gelezen

Beesel

Gemeenteberichten