Gps-tracker voor opsporen dementerende oudere

Afbeelding: Getty Images

Limburgse zorgorganisaties experimenteren op kleine schaal met gps-trackers. Raken cliënten met dementie zoek, dan kunnen zij snel door familie of personeel opgespoord worden.

Dit blijkt uit een rondgang van De Limburger langs koepels ouderenzorg. De zorgorganisaties benadrukken dat dit systeem alleen wordt gebruikt na overleg met de oudere zelf (als dit mogelijk is), familie of andere naasten, arts en na een zorgvuldige risicoanalyse.

Vrijheid

Het systeem maakt het mogelijk om ouderen met dementie niet achter de gesloten deur te houden en meer bewegingsvrijheid te geven. Een gps-tracker is een apparaatje dat de plaats registreert waar iemand zich bevindt. Het wordt ingesteld voor een gebied waarbinnen een cliënt zich vrij kan bewegen. De trackers zitten in de schoen, aan een ketting om de hals of bijvoorbeeld aan een bandje om de pols.

„In de toekomst willen we het gebruik van gps meer inzetten bij ­cliënten voor wie dat mogelijk en zinvol is”, aldus een zegsman van Stichting Land van Horne (Midden-Limburg). Daar kunnen enkele ouderen met gps naar buiten, maar is dit ‘zeker niet standaard’.

Bij Zuyderland (regio Sittard/Geleen) zien ze „de laatste tijd een duidelijke toename in de vraag naar gps”. De woordvoerder wijst erop dat binnen de verpleeg- en verzorgingshuizen zeven gps-trackers afwisselend worden ingezet. ,,Dit is bedoeld voor cliënten die graag af en toe naar buiten willen, maar hierbij soms de weg dreigen kwijt te raken.”

Alarm

Ook binnen de Zorggroep (Noord/Midden-Limburg) wordt het mondjesmaat gebruikt. „Een cliënt draagt een gps-tracker omdat hij graag elke ochtend naar zijn stamkroeg in het dorp wil. Zijn familie wil hem daarin niet beperken”, aldus een zegsman. Als deze oudere buiten zijn zone komt of niet binnen een redelijke tijd terug is, gaat er een alarm af. De zorgmedewerker schakelt dan de familie in. „Het is dus belangrijk dat er goed samengewerkt wordt tussen medewerkers en familie en dat afgesproken wordt wie actie onderneemt bij een melding. Dat is meteen een van de redenen dat we het systeem niet méér kunnen inzetten. Binnen de groepswoningen is gedurende een deel van de dag een beperkte bezetting, die de zorg heeft voor een groep cliënten”, verklaart de zegsman van de Zorggroep.

Door Hennie Jeuken
Sittard-Geleen