Weg in Kessel blijft open, Mien (86) is tevreden

De Keverbergstraat in Kessel blijft open, maar wordt bij de kruising versmald. Afbeelding: Mara van den Oetelaar

Na jaren is een oplossing bedacht voor een conflict dat tot grote verdeeldheid in Kessel heeft geleid: de herinrichting van het Keverbergstraat.

Er is een compromis gesmeed, verklaart wethouder Paul Sanders. „We willen niet nog eens tien jaar blijven soebatten”, zegt Niels Houwen, woordvoerder van de aanwonenden. „Niet aan alle bezwaren is tegemoetgekomen, maar hier kan iedereen zich in vinden”, meent Johan van Knippenberg, leider van de actiegroep. Mien Hanssen (86), die als één van de eersten in verzet kwam: „Ik ben blij dat ik een voet tussen de deur heb gezet. Ik kan nu rustig doodgaan, haha.”

Burgerinitiatief

Aanleiding voor de dorpsrel was de wens van aanwonenden van de Keverbergstraat om het plantsoen voor hun woning te verfraaien. Tegelijkertijd wilden ze de buurt veiliger maken door de kruising af te sluiten voor doorgaand verkeer. De gemeente Peel en Maas vond het een voorbeeldig burgerinitiatief.

Andere inwoners van Kessel waren minder enthousiast. Ze wezen erop dat de doorgaande weg onmisbaar is om verkeer om te leiden. Zeker in de zomer, als veel toeristen het dorp bezoeken. Zij vormden een actiegroep en wisten 350 mensen te mobiliseren om bezwaar te maken tegen het voornemen.

Veilig

De gemeente liet onafhankelijk onderzoek verrichten. De conclusie was dat de situatie veilig is, maar dat het gewenst is de snelheid te remmen. Achter de schermen werd gewerkt aan een oplossing die genade kon vinden bij voor- en tegenstanders. Die is gevonden.

De kruising van de Keverbergstraat met de Koninginnelaan en Burgemeester Wutsstraat blijft open, maar wordt verhoogd en versmald. Op de Keverbergstraat komen drempels en de gelijknamige parallelweg wordt ingericht als een soort woonerf. De werkzaamheden worden uitgevoerd als het gebied op de schop moet voor een nieuwe bestrating en riolering.

Door Peter Heesen
Peel en Maas