Tweede Kamer stemt over schrappen ondergronds buizentracé

Paul Batenburg uit Schoor op de plek waar het ondergronds transport van gevaarlijke stoffen is gepland. Afbeelding: Jan-Paul Kuit

In de Tweede Kamer wordt dinsdag gestemd over een motie om het ondergronds buizentracé te schrappen. Het verkorte traject voor de buizen heeft tot onrust geleid bij omwonenden.

Met de motie die woensdag is ingediend willen de Tweede Kamerleden Paul Smeulders van GroenLinks, Erik Ronnes (CDA) en Jessica van Eijs (D66) een einde maken aan de onzekerheid voor omwonenden van het geplande traject. Op dit moment loopt een buizentracé van industrieterrein Chemelot via Venlo naar de Rotterdamse haven. Het idee om dit traject te verkorten met een extra tracé via Echt-Susteren en Nederweert naar Helmond en Laarbeek is in april door minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in de ijskast gezet. Smeulders: „Wat ons betreft is het onwenselijk dat omwonenden tot 2021 in onzekerheid verkeren of dat traject nog doorgaat. Daar kopen de bewoners niks voor en bovendien zien we nut en noodzaak van het traject niet in. Ik ga ervan uit dat de motie dinsdag door een Kamermeerderheid wordt aangenomen.”

Laat geïnformeerd

Tot groot ongenoegen van inwoners van Schoor in Nederweert waar het voorgenomen verkorte traject dwars doorheen loopt, vernamen zij pas van de plannen nadat die bij bewoners van de Helmondse wijk Brandevoort bekend waren geworden. Bewoners, Brabantse politici en bestuurders van de gemeenten Maasgouw en Nederweert kwamen in verzet. Een besluit over het verkort tracé is daarop uitgesteld tot de vaststelling van het Nationaal Programma Energiesysteem dat op zijn vroegst in 2021 in de Tweede Kamer wordt vastgesteld. Wat Groen Links, CDA en D66 betreft gaat het verkort buizentracé voor gevaarlijke stoffen helemaal van de baan, dinsdag wordt de motie hierover in stemming gebracht.

Door Pieternel Kellenaers
Maasgouw