School voor hoogbegaafden in Blerick sluit in 2022

In Blerick werd in 2007 voor het eerst in Nederland voltijds onderwijs voor hoogbegaafden aangeboden. Afbeelding: Vincent van den Hoogen

Extralent, de basisschool in Blerick voor hoogbegaafde kinderen, sluit per 1 augustus 2022. De kosten van het onderwijs zijn te hoog geworden.

Volgens voorzitter Hans Soentjens van scholenkoepel Kerobei is er bewust voor gekozen Extralent over drie jaar te sluiten. Zo kunnen de huidige leerlingen de school afmaken. Daarnaast zijn ouders die overwegen hun kind aan te melden op tijd geïnformeerd.

De school in Blerick begon in 2007 onder de naam Leonardoschool. Het was de eerste in Nederland die voltijds onderwijs aanbood voor hoogbegaafden. De aanleiding was dat die vaak vastliepen op reguliere basisscholen. Soentjens: „Er was wel aandacht voor kinderen met achterstanden. Van hoogbegaafden werd aangenomen dat die zich wel redden.”

Geldgebrek

Hij stelt dat er oorspronkelijk van uitgegaan werd dat het onderwijs voor hoogbegaafden tijdelijk zou zijn; maximaal tien jaar. In die tijd zou zoveel kennis opgedaan worden dat de leerlingen ook op reguliere basisscholen begeleid kunnen worden. „Dat heeft langer geduurd dan verwacht.” Directe aanleiding voor de sluiting is geldgebrek. Extralent werkt met kleine klassen en vakleerkrachten. Door die opzet zijn de kosten hoog: 3500 euro per kind per jaar extra.

Die kosten worden niet vergoed door het Rijk. „De afgelopen twaalf jaar ging het om twee miljoen euro”, becijfert Soentjens. Dat geld werd bijeengesprokkeld doordat de andere scholen van Kerobei een deel van hun budget inleverden. Kerobei kreeg geen steun van andere scholenkoepels in de regio, ofschoon ook hun leerlingen naar Extralent gingen.

Aannamestop

Omdat verzoeken om hulp onbeantwoord bleven, werd vorig jaar een aannamestop ingevoerd voor leerlingen buiten Kerobei. Dat leidde tot een forse daling van leerlingen. Komend schooljaar telt Extralent dertig kinderen. Volgens Soentjens is het onmogelijk de school langer open te houden. En is het ook niet nodig. „Steeds meer scholen zijn in staat passend onderwijs voor deze leerlingen aan te bieden, al dan niet met hulp van de leerkrachten van Extralent.”

Door Peter Heesen

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen
Venlo