Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg biedt dankbaar vrijwilligerswerk

Bestuurslid Hub de Bruijn (l) en vrijwilliger Loe de Cock zijn actief voor de VPTZ Noordelijk Noord-Limburg. Afbeelding: Jos Gröniger

Als medewerkers van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) zijn Loe de Cock, coördinator Monique Janssen en bestuurslid Hub de Bruijn het eens over de hulp die de organisatie in noordelijk Noord-Limburg biedt aan terminale mensen en hun naasten. ,,Een mooier vrijwilligerswerk bestaat er niet.”

Al bijna 25 jaar begeleidt de VPTZ Noordelijk Noord-Limburg stervende mensen in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat kan thuis zijn, maar ook in de zorginstelling waar zij wonen. De vrijwilligers van de organisatie waken in dagdelen bij de terminale cliënt; overdag, ’s avonds en ’s nachts. Het vrijwilligerswerk verlicht de zorg voor de naasten en steunt de stervende. ,,Het is belangrijk dat iemand die 24 uur per dag begaan is met het terminale familielid te ontlasten. Door nachtzorg kunnen zij slapen, en overdag kan iemand even afleiding zoeken doordat een vrijwilliger de zorg overneemt”, zegt Monique Janssen.

‘Ik sta anders in het leven’

Een van de ruim twintig vrijwilligers van de VPTZ Noordelijk Noord-Limburg (gemeente Horst aan de Maas, Venray, Bergen en Gennep) is Loe de Cock. Sinds twaalf jaar waakt hij wekelijks een nacht of een dagdeel over een stervende in de regio. Eerder maakte hij lange werkdagen in de financiële sector. De Cock zegt het niet, maar uit zijn woorden is op te maken dat hij de stap achteraf eerder had willen maken. ,,Dit vrijwilligerswerk is zo bijzonder. Ik was een rationeel mens, en had geen tijd en daardoor geen oog voor zaken om me heen. Door het werk bij de VPTZ ben ik een beter mens geworden. Ik sta anders in het leven”, zegt hij.

Als vrijwilliger bij de VPTZ waakt hij bij ernstig en terminale zieken. ,,Ik praat met de cliënten, als daar behoefte aan is. Je bent een luisterend oor, en deelt zorg en verdriet. Een zieke praat met ons gemakkelijker over de angst voor de dood en hoe het met de naasten verdergaat dan met hun eigen partner.” Mensen in zijn omgeving vragen hem regelmatig waarom hij vrijwilliger werd. “Wat bezielt iemand om te waken bij iemand die je niet kent.” De Cock geeft het antwoord zelf. “De stilte van de nacht en de vertrekkende medemens… Het is onbeschrijflijk, zo bijzonder. Je wordt pas mens op het moment dat de mens in je zich openbaart.” De vrijwilligers van de VPTZ worden ingeroosterd door de twee coördinatoren die de afdeling kent. ,,Zij geven hun beschikbaarheid steeds voor een periode van twee weken door. Ik maak een rooster waarin zij ongeveer om de vijf dagen ingedeeld worden”, zegt Monique Janssen. Soms zij er meer aanvragen. ,,Dan proberen we wat te schuiven met onze eigen sociale agenda”, valt De Cock haar bij. Van de vrijwilligers van de VPTZ wordt geen medische of verzorgende achtergrond gevraagd. ,,De organisatie verleent geen zorg op dat gebied. De vrijwilligers worden getraind om mensen te helpen bij het opstaan en gaan zitten maar voor medische ondersteuning komt de thuiszorg.”

Hulp

VPTZ Noordelijk Noord-Limburg wil, om de hulp te kunnen uitbreiden, in de gemeenten Horst aan de Maas, Venray, Bergen en Gennep meer vrijwilligers aan zich binden. Daarom start er in het najaar een tiendelige cursus. Deelnemers aan deze gratis training leren omgaan met situatie waarin de wakende kan verkeren. Ook delen zij ervaringen met collega’s. Na tien bijeenkomsten is de cursist voldoende getraind en opgeleid om terminale cliënten te begeleiden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.vptznoordlimburg.nl, e-mailen naar info@vptznoordlimburg.nl of bellen met 06-55790271.

Door Jos Gröniger
Bergen