Roermond overweegt inzet camera’s om afvaldumpingen tegen te gaan

Het dumpen van afval is op verschillende locaties in Roermond al jaren een probleem. Afbeelding: Archief De Limburger/John Peters

Om het aantal dumpingen van afval bij afvalcontainers tegen te gaan, overweegt de gemeente Roermond de inzet van camera’s.

Met grote regelmaat wordt bij afvalcontainers voor glas, blik of textiel ook andersoortig afval gedumpt. Het opruimen daarvan kost de gemeente Roermond zo’n honderdduizend euro per jaar. In november 2017 vroeg de gemeenteraad aan het college van B en W om met een plan van aanpak te komen om het aantal dumpingen van afval terug te dringen.

Seizoenen

Naar aanleiding van de motie werd onder meer geïnventariseerd bij welke containers de meeste dumpingen plaatsvinden. Dat bleken de locaties op de Keulsebaan, de Kapellerlaan, de Beethovenstraat, de Terbaansweg en winkelcentrum Donderberg te zijn. Vooral tijdens het wisselen van de seizoenen, als mensen hun huis opruimen en op plekken waar veel verhuisd wordt, vinden veel dumpingen plaats.

Een van de methodes die werd gehanteerd om afvaldumpers te betrappen was de inzet van handhavers in burger. Ook werd na het constateren van een dumping ’s ochtends eerst het afval onderzocht om een mogelijke dader te achterhalen, voordat het werd opgeruimd. Het leverde echter geen verbetering op. Reden voor het college om nu de inzet van camera’s te overwegen. In juni moet dat duidelijk worden, laat een woordvoerder weten.

Succesvol

Gemeenten zoals Leudal en Venray, zetten al eerder camera’s in. In Leudal bleek een proef bij milieustations in Horn en Haelen dusdanig succesvol dat ook in twee andere dorpen mobiele camera’s kwamen te hangen. Het aantal dumpingen nam af. Hetzelfde resultaat werd in Venray geboekt, waar camera’s bij drie afvalinzamelpunten het aantal dumpingen met de helft deed afnemen.

Behalve camera’s wil Roermond ook de containers en de omgeving ervan verfraaien. Zo worden op verschillende plekken nieuwe afvalcontainers geplaatst en wordt bekeken of omwonenden een container willen ‘adopteren’ en de omgeving ervan schoon willen houden.

Door Remco Koumans
Roermond