Methode Buurt Bestuurt in Venlose wijk Q4 in de ijskast

De in de wijk Q4 gelegen Bolwaterstraat. Afbeelding: Lé Giesen

De gemeente Venlo zet de methode Buurt Bestuurt in de wijk Q4 in de ijskast. Buurtbewoners en ondernemers zijn gepikeerd omdat ze werd medegedeeld dat de werkwijze helemaal stopt.

Tijdens een vergadering van het lopende project Buurt Bestuurt in Q4 werd de aanwezigen maandagavond door een stadsdeelmanager medegedeeld dat Venlo alleen nog via Buurtcafé’s met bewoners wil communiceren over zaken in een wijk. Deze mededeling viel niet in goede aarde bij een aantal aanwezige bewoners en ondernemers uit Q4. Zij stelden dat de beëindiging voor de wijk te snel zou komen vanwege de specifieke problemen daar. Het steekt ze ook dat burgers uit Q4 moeten aanschuiven bij het Buurtcafé over het gehele centrum. Een ondernemer stelt ook dat de buurt essentiële informatie over het bouwprogramma in Q4 zou gaan missen.

IJskast

Een woordvoerder van de gemeente Venlo spreekt vrijdagmiddag tegen dat de methodiek Buurt Bestuurt in Q4 wordt stopgezet. „Het is niets anders dan een methode om samen met de buurt zaken op te pakken in de wijk”, zegt de woordvoerder. „Maar omdat er nu geen lopende projecten meer zijn, hebben we aangegeven dat de methodiek van Buurt Bestuurt in de ijskast wordt gezet.” Volgens de woordvoerder blijft de gemeente Venlo wel in gesprek met buurtbewoners over onder andere het blok Bastion Lichtenberg en de parkeergarage Noord Buitensingel. „Maar ook via Buurtcafés en andere overleggen die de gemeente heeft in de wijk. Het kan dat daar zaken worden besproken die vervolgens via Buurt Bestuurt weer worden opgepakt.”

De woordvoerder van Venlo spreekt van een storm in een glas water, maar erkent dat door de gemeente ‘misschien niet zo handig is gecommuniceerd’.

Leefbaarheid

Buurt Bestuurt is een uit Rotterdam stammende werkwijze waarbij bewoners en professionals, zoals gemeente, politie en woningcorporaties, bepalen welke problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in de buurt met prioriteit moeten worden aangepakt.

De gemeente Venlo startte in 2016 een proef met Buurt Bestuurt in de wijken Venlo-Zuid en Vossener. De proef verliep succesvol en daarom werden ook elders in Venlo en Blerick projecten Buurt Bestuurt opgestart. Die lopen in Vastenavondkamp, Meidoornstraat, Molenbossen, Annakamp, Maasboulevard en Venlo-Zuid. Eind vorig jaar stelde de gemeente al vast dat er geen nieuwe wijken aan Buurt Bestuurt worden toegevoegd vanwege een gebrek aan middelen en capaciteit.

Door Daan de Hulster
Venlo