Fietsersbond maakt bezwaar tegen sluiting fiets- en wandeltunnel bij Wijngracht in Kerkrade

Kerkrade wil de fiets- en wandeltunnel nabij het centrum sluiten. Afbeelding: Luc Lodder

De Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg is niet blij met het besluit van de gemeente Kerkrade om de fiets- en wandeltunnel onder de Wijngracht te sluiten.

Om Kerkrade ertoe te bewegen het besluit te heroverwegen, heeft de bond samen met Wandelnet regio Zuid-Limburg een bezwaarschrift ingediend.

Historische waarde

De organisaties vinden dat het besluit te voorbarig en met onvoldoende onderbouwing is genomen. Ze wijzen op de historische waarde van het bouwwerk en stellen voor om meer onderzoek te doen naar de technische staat, het gebruik en de mogelijkheden om hem veiliger te maken.

Volgens Kerkrade voldoet de tunnel niet meer aan de eisen. Zo is onder meer de doorrijhoogte te laag en is geen verlichting aanwezig. Verder zou hij in theorie overbodig zijn door de aanwezigheid van het nabijgelegen grote kruispunt met stoplichten. Fietsers en wandelaars zouden voortaan op dit kruispunt kunnen oversteken.

Verslechtering

De twee organisaties noemen dit alternatief een verslechtering. De huidige route loopt volledig door de natuur en is ‘vlotter en comfortabeler’. Wat betreft de hoogte van de tunnel wijzen ze de gemeente erop dat de criteria wel nagestreefd moeten worden, maar niet wettelijk verplicht zijn.

Kerkrade zegt de voorstellen nader te gaan onderzoeken.

Door Ruben Van Erp
Kerkrade