Meer ziekten door klimaatverandering

Meer ziekten door overstromende riolen na zware regenbuien. Afbeelding: John Peters

De klimaatverandering heeft op allerlei manieren invloed op onze gezondheid. wetenschappers van de universiteiten van Maastricht en Wageningen en van het RIVM pleiten voor nader onderzoek naar wat daartegen te doen is.

Overstromingen, temperatuurveranderingen en droogte hebben grote impact op de volksgezondheid. Nu al is duidelijk dat mensen meer last hebben van hittestress, allergieën, infectieziekten, longproblemen door fijnstof en huidkanker door uv-straling. Hittegolven die leiden tot extra sterfte, hooikoortsklachten met kerst, tijgermuggen die tropische ziekten overbrengen, toenemende overlast door eikenprocessierupsen en warmteminnende teken, slechte waterkwaliteit door overstromende riolen na zware regenbuien en zwemwater vol blauwalg. De verdere verandering van het klimaat zal de gezondheidsrisico’s nog veel verder vergroten, verwachten de onderzoekers.

Teken en ratten

In het Klimaatakkoord is wel veel aandacht voor manieren om minder koolstofdioxide uit te stoten, maar staat niks over de nevengevolgen voor de volksgezondheid. Als er aanpassingen worden getroffen, zoals meer groen of water in de stad, of klimaatbestendig bouwen, kan dat ook nieuwe gezondheidsrisico’s met zich brengen. Zo kunnen er door meer groen ook meer teken voorkomen, en meer water levert mogelijk ziekten door ratten op.

Pleidooi

Samen met collega’s in Wageningen en het RIVM hebben UM-onderzoekers in kaart gebracht welke kennis en maatregelen de maatschappij nodig heeft om de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering te beperken. Ze pleiten voor een meerjarig onderzoeksprogramma op het gebied van klimaatverandering en gezondheid, waarin diverse disciplines moeten samenwerken.

Door Peter Bruijns
Heerlen