Extra toezicht op werken met gevaarlijke stoffen

Bron © AD

Een brandweeroefening met gevaarlijke stoffen. Afbeelding: archief Diana Scheilen

Bedrijven waar wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen, laten veel steken vallen. Controles worden daarom flink aangescherpt en boetes gaan omhoog.

De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) controleerde recent 66 relatief grote en complexe bedrijven, actief in de chemische industrie. Bij 56 werden één of meerdere overtredingen geconstateerd die te maken hadden met de omgang met gevaarlijke stoffen. Zo was bijvoorbeeld niet bekend welke gevaarlijke stoffen worden gebruikt, hoe lang en hoe vaak een medewerker daaraan wordt blootgesteld. „Dit cijfer is zorgwekkend. Voor mij reden om in te zetten op meer handhaving”, stelt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD).

Boete

Alle bedrijven die in overtreding waren, hebben een waarschuwing gekregen en kunnen binnenkort een nieuwe inspectie verwachten. Bij één bedrijf was zo veel mis dat er een boete is opgelegd.

De inspectie krijgt 4,5 miljoen euro extra om specifiek toezicht te houden op de omgang met ­gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Hiervoor wordt een ­speciaal team opgericht. De inspectie krijgt er deze kabinetsperiode 50 miljoen euro bij. „De bezetting en het budget van de inspectie waren te mager’’, meent Van Ark.

Prikkel

Verder gaat het maximale boetebedrag omhoog, van 3000 naar 4500 euro. Van Ark zegt dat de boete vooral een ‘prikkel’ moet zijn om verbeteringen af te dwingen. „Als de cijfers niet verbeteren, sluit ik zeker niet uit dat er nog strengere maatregelen genomen moeten worden.’’

Sluipmoordenaar

Elk jaar overlijden circa 3000 mensen doordat ze op de werkvloer zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Van Ark spreekt van een ‘sluipmoordenaar’. De gevolgen voor de gezondheid worden vaak pas later opgemerkt. Voor slachtoffers is het vaak een hele worsteling om erkenning en genoegdoening te krijgen. Een commissie onder leiding van oud-vakbondsvoorzitter Ton Heerts heeft nu de opdracht gekregen aanbevelingen te doen voor een eenvoudiger schadeafhandeling. Eind van dit jaar moet dat advies er liggen.

De kennis over gevaarlijke stoffen en het gebruik ervan moet ook beter. Bedrijven moeten ­bovendien meer werk maken van preventie. Daarvoor wordt samengewerkt met brancheorganisaties en vakbonden.

Door Door Laurens Kok