Lintje voor Mookse voorzitter Groesbeekse De Treffers

De Treffers-voorzitter Bert Janssen ontving een lintje. Links burgemeester Willem Gradisen Afbeelding: Matthee Moons

Mookenaar Bert Janssen is donderdagavond op de jubileumreceptie ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Groesbeekse voetbaltrots De Treffers benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De decorandus is de voorzitter van de voetbalvereniging met 1300 leden.

Burgemeester Willem Gradisen van de gemeente Mook en Middelaar speldde Bert Janssen (60) de roerselen die bij zijn benoeming horen op.

Bert Janssen is vanaf zijn zestiende actief bij De Treffers. Hij speelde tot 1885 in het eerste elftal dat al decennia in de top van het Nederlandse amateurvoetbal uitkomt. Een blessure noopte Bert Janssen te stoppen met actief voetballen. Vanaf dat moment heeft hij zijn talenten op diverse manieren voor de club ingezet. Zo was hij van mei 1988 tot juni 1995 jeugdvoorzitter, sinds 1 november 2004 ad-interim en vanaf 2008 voorzitter, van s.v. De Treffers. Bert Janssen heeft vele activiteiten opgezet, zoals de verhuizing van een deel van het sportpark naar een nieuwe multifunctionele locatie. Hij is nauw betrokken geweest bij de bouwcommissie realisatie van dit nieuw complex en is sinds 2010 voorzitter van de Stichting Nijerf waar het beheer en de exploitatie zijn ondergebracht. Daarnaast heeft hij een samenwerking met zorginstelling Pluryn opgezet waardoor mensen met een beperking hun dagbesteding in het sportcomplex kunnen hebben. Hiermee is een belangrijke bijdrage geleverd aan de integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de Groesbeekse gemeenschap. Steeds is Bert Janssen in touw om de maatschappelijke functie van De Treffers vorm te geven. Recent was hij betrokken bij de aanleg van een beweeg- en wandelparcours om iedereen te stimuleren om te bewegen. Ook is hij bereid om bestuursleden te helpen en e vervangen. Dit jaar bestaat De Treffers 100 jaar en het is één van de toonaangevende clubs in Nederland, mede door een robuuste jeugdafdeling. Onder leiding van voorzitter Bert Janssen kreeg De Treffers het predicaat erkende Regionale Jeugdopleiding van de KNVB. Naast al deze werkzaamheden bij De Treffers is Bert Janssen ook nog in Mook bestuurslid geweest van Wijkraad de Bisselt. Ook in deze functie was dhr. Janssen bevlogen en betrokken. Hij steunt in Mook het Schuttersgilde Sint Antonius Abt op ‘de Bisselt’ en Boskapel de Bisselt. Bert Janssen wordt alom gewaardeerd om zijn tomeloze energie en inzet en de manier waarop hij het vrijwilligerswerk doet. Burgemeester Gradisen verwoordde dit met: ,,u zet zich maximaal in om anderen te helpen en dat doet u ook ongevraagd. U hebt de gave om goed aan te voelen wanneer iemand het moeilijk heeft.”