Vijf jaar vergeefse strijd voor wasdroger

Afbeelding: ANP

De gemeente Maasgouw lag vijf jaar lang in de clinch met een inwoner over de vergoeding van aankoop van een wasdroger. Tot vier keer toe bogen rechters zich over de kwestie.

Een inwoner van Maasgouw ziet zijn jarenlange strijd voor een door de gemeente betaalde wasdroger stranden bij de Centrale Raad van Beroep. Die constateerde dat er geen medische noodzaak is voor de aanschaf. Het argument van de Maasgouwenaar dat er in zijn relatief kleine woning nauwelijks plek is voor een wasrek verandert niets aan die conclusie, stelt de Centrale Raad van Beroep. De gemeente Maasgouw heeft in ogen van de raad dan ook terecht geweigerd om bijzondere bijstand te verlenen.

Afwijzing

De man diende in 2014 een aanvraag in voor financiële steun. Maasgouw wees die af, maar moest op last van de rechtbank een nieuw besluit nemen, omdat de afwijzing onvoldoende onderbouwd was. September 2015 viel ook dat nieuwe besluit van de gemeente negatief uit voor de aanvrager. Die stapte daarop voor de tweede keer de rechter en kreeg opnieuw gelijk.

Extern bureau

Voor haar derde besluit over de aanvraag in 2016 schakelde Maasgouw een extern bureau in om de medische noodzaak te toetsen. De uitkomst bleef hetzelfde: opnieuw kreeg de inwoner nul op het rekest. De gang naar de rechtbank bood dit keer geen soelaas, de derde afwijzing kon de toets der kritiek doorstaan. De Maasgouwenaar legde zich niet bij die uitspraak neer en stapte naar de Centrale Raad van Beroep. Vergeefs, zo blijkt nu uit de recent gepubliceerde beslissing van de hoogste bestuursrechter.

Door Hans Goossen