Sittard-Geleen baalt: ‘foute’ verdeling bijstandsmiljoenen blijft intact

Afbeelding: De Limburger

Het omstreden landelijk verdeelsysteem van de zogeheten BUIG-gelden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat voorlopig niet op de schop.

Wel is staatssecretaris Tamara van Ark (VVD, SZW) bereid tot hernieuwd overleg met kritische gemeenten.

Dat laat de bewindsvrouwe weten in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP). Hij verlangt opheldering na de melding van Sittard-Geleen dat het dit jaar onverwacht 2,7 miljoen euro aan BUIG-rijksgelden misloopt. Het college van B en W van de fusiestad vecht die beslissing aan omdat de landelijke verdeelsleutel in hun ogen niet deugt, ‘onvoorspelbaar en oncontroleerbaar’ is en daarom strijdig is met de beginselen van behoorlijk bestuur. Ook Heerlen noemt het systeem ‘allesbehalve transparant’.

Bijstandsuitkeringen

De BUIG-gelden - in totaal gaat het om zo’n zes miljard euro per jaar - zijn bedoeld voor de uitvoering van de Participatiewet en de (gemeentelijke) betaling van bijstandsuitkeringen. Sittard-Geleen ontving vorig jaar bijna 41,5 miljoen euro uit deze pot, maar krijgt voor dit jaar dus bijna drie miljoen euro minder.

Het stadsbestuur heeft die korting naar eigen zeggen absoluut niet zien aankomen en kan die ook niet verklaren. Volgens B en W liggen de prestaties van Sittard-Geleen in lijn met het nationale gemiddelde (daling van bijstandsuitkeringen met 5,8 procent tegenover landelijk 5,1 procent), maar krijgt de gemeente desondanks een ‘onevenredige’ korting van het budget voor haar kiezen.

De staatssecretaris wijst die kritiek echter resoluut van de hand. Daarbij wijst ze er onder meer op dat het landelijk verdeelmodel dit jaar juist is uitgebreid met een ‘objectieve prijscomponent’ die een ‘verfijndere inschatting’ maakt. Voor de fusiestad pakt de toevoeging van die component echter slecht uit. „Want die verklaart circa twintig procent van de budgetdaling voor Sittard-Geleen”, zo becijfert Van Ark.

Kenmerken

Voor het overige schrijft de bewindsvrouwe de forse korting voor de fusiestad toe aan het effect van de jaarlijkse ‘actualisatie’ van met name de regionale kenmerken. Vaststaat dat de beschikbaarheid van werk in de regio Sittard-Geleen is verbeterd en dat er minder mensen zijn met een WW-uitkering, zo verzekert de staatssecretaris. Ze voegt er nog aan toe dat gemeenten waar het BUIG-budget ontoereikend blijkt, binnen de eigen begroting dekking moeten zien te vinden voor de tekorten. ,,De bijstandsuitkeringen moeten immers worden doorbetaald.”

Door Laurens Schellen
Sittard-Geleen