Maastrichtse regels voor woningsplitsing niet versoepeld

Kitty Nuyts aan het woord tijdens het beraad over studentenhuisvesting. Afbeelding: De Limburger

De regeling voor woningsplitsing en omzetting naar studentenkamers wordt niet verruimd. Daartoe heeft de gemeenteraad van Maastricht dinsdagavond besloten.

Maastricht wil er in 2025 nog eens 2500 nieuwe studentenkamers bij hebben. Dat moet vooral op grote complexen als in Randwyck en het voormalige Bonnefantenklooster aan de Tongerseweg. Daar is politiek Maastricht het wel over eens.

Leefbaarheid

De meningen verschillen over de kleinschalige huisvesting. Die is gemaximeerd op 120 nieuwe kamers per jaar. Om de leefbaarheid in de wijken te beschermen, wil een raadsmeerderheid geen verruiming van het omzetten van woningen naar studentenhuizen en van woningsplitsing.

Het collegevoorstel om die twee categorieën te vergroten van 40 naar 50 kamers werd verworpen. GroenLinks en Liberale Partij Maastricht kregen de steun van alle andere partijen, behalve VVD, D66, PVV en M:OED (stemverhouding 22-10).

Ongebruikte quota

Ook mogen ongebruikte quota niet naar een volgend jaar doorgeschoven worden. De VVD vindt dat jammer, omdat met name studentenkamers in historische panden niet van de grond komen. Daardoor komen er in de kleinschalige sector jaarlijks minder dan 120 kamers bij.

Door Joos Philippens
Maastricht