Heerlen sluit aan bij Limburgse digitale erfgoedkaart

De Christus Koningkerk in Vrieheide is één van de Heerlense Rijksmonumenten. Afbeelding: Bas Quaedvlieg

De gemeente Heerlen sluit zich aan bij de digitale erfgoedkaart van de provincie Limburg. Na de zomer worden de eerste Heerlense objecten op de kaart gezet.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders afgelopen week besloten. De eerste Heerlense bijdragen aan de digitale erfgoedkaart zijn de Rijks- en gemeentelijke monumenten. Heerlen telt 151 Rijksmonumenten en 2 gemeentelijke monumenten.

Archeologie

Daarna zullen ook andere erfgoederen aan de kaart worden toegevoegd. Het gaat om archeologische monumenten, stads- en dorpsgezichten en cultuurlandschappen. De kosten van deelname aan de erfgoedkaart bedragen eenmalig 6000 euro en een jaarlijks onderhoudsbedrag van 2250 euro.

De provincie Limburg heeft het initiatief genomen om de Limburgse digitale erfgoedkaart te ontwikkelen. Met de ontwikkeling van de kaart wordt geanticipeerd op de nieuwe Omgevingswet die per 1 januari 2021 in werking moet treden. Daarin worden de diverse belangen in de leefomgeving van bewoners afgewogen.

Belangen

Het belang van erfgoedwaarden is er daar één van en om het belang van die waarden te kunnen wegen, moeten deze eerst goed in kaart gebracht zijn. De provincie wil dat dit in alle Limburgse gemeenten op dezelfde manier gedaan wordt. De informatie is voor beleidsmakers, maar kan ook beschikbaar zijn voor het publiek.

Heerlen is een van de acht pilotgemeenten die de afgelopen maanden hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de kaart door zitting te nemen in de redactieraad. Andere gemeenten die meewerken aan de kaart zijn Vaals en Horst-Venray. Deze gemeenten hebben al erfgoed op de digitale kaart ingevoerd.

De Limburgse digitale erfgoedkaart is te vinden op www.erfgoedkaartlimburg.nl.

Door onze verslaggever

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen
Heerlen