Inspectie: veiligheid cliënten in geding bij zorginstelling Puth

Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

Bij zorginstelling Bij de keien in Puth is ‘de veiligheid van de cliënten ernstig in het geding’. Dat stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De inspectie verbiedt Bij de keien per direct om nieuwe cliënten aan te nemen en geeft de instelling maximaal drie maanden de tijd om orde op zaken te stellen.

Bij de instelling wonen zeven cliënten die zorg aan huis krijgen. Volgens de inspectie gaat het om zes personen met de indicatie ‘beschermd wonen met intensieve dementiezorg’ en één cliënt met een verstandelijke beperking. Tijdens een inspectiebezoek op 13 juni is Bij de keien op zeventien punten getoetst. Op alle punten werd (grotendeels) niet voldaan aan de normen.

Diploma’s

Bij de keien heeft niet in beeld of de eigen zorgverleners deskundig genoeg zijn voor de complexe zorg die geleverd moet worden. De instelling ‘is niet in staat om (geldige) diploma’s van deze zorgverleners te overhandigen’, meldt de inspectie.

Daarnaast heeft Bij de keien helemaal geen zicht op de wet- en regelgeving waaraan voldaan dient te worden. Bijvoorbeeld als het gaat om de normen rond medicatieveiligheid of de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Veiligheid

„Een visie op de veiligheid van cliënten ontbreekt eveneens. De ruimtes zijn onveilig en niet passend voor de doelgroep cliënten. Zij hebben bijvoorbeeld toegang tot wasmiddelen, keukengerei en steile trappen”, constateert de inspectie.

Geëist wordt dat de medicatieveiligheid binnen een maand op orde is gebracht. Voor de rest krijgt de instelling tot eind september de tijd om de situatie te verbeteren.

Geen bezwaar

Bij de keien heeft geen cliëntenraad, geen raad van toezicht of raad van commissarissen. Bestuurder Rosemarie Hamacher maakt geen bezwaar tegen de bevindingen van de inspectie. Ze zegt dat de regelgeving is onderschat bij de oprichting van Bij de keien in 2015. Veel aandacht is uitgegaan naar het naastgelegen dagactiviteitencentrum ’t Puther Höfke, dat ze ook runt.

Volgens Hamacher is Bij de keien een traject gestart om aan de alle eisen te gaan voldoen.

Door Erwin Schmidt
Beekdaelen