Extra lokaal nodig voor nevenvestiging De Maaskei in Haelen

Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

De nevenvestiging van zmlk-school De Maaskei bij medisch kinderdagverblijf De Heisterkes in Haelen gaat niet uit twee maar uit drie leslokalen bestaan.

In februari van dit jaar stemde de gemeenteraad in met de nevenvestiging van De Maaskei in Haelen. Uitgangspunt is dat elf tot zestien leerlingen die nu in Heel les krijgen in de toekomst onderwijs en zorg krijgen in Haelen. Ook vier leerlingen van kinderdagverblijf De Heisterkes komen in aanmerking om in de toekomstige nevenvestiging, die de werktitel De Heikei heeft meegekregen, les te krijgen.

Behoefte

Daarvoor waren twee lokalen voorzien. Uit de aanmeldingen voor komend schooljaar blijkt echter dat er nu al behoefte is aan een derde leslokaal. Daarnaast blijkt dat het onderwijszorgcentrum dat in Haelen ontstaat, een groeipotentie heeft naar circa dertig leerlingen.

Kosten

De stichting PSW is eigenaar van het gebouw van de Heisterkes. Zij zullen de verbouwing bekostigen. De gemeente Leudal, verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting, zal vervolgens het gedeelte dat voor onderwijs wordt gebruikt gaan huren van PSW. Daarbij gaat het om een bedrag van 6400 euro per jaar.

Door Remco Koumans
Leudal