Gedeputeerde Burlet verbaast D66 met uitspraken over windmolens

Gedeputeerde Ruud Burlet in discussie met D66-Statenlid Marlou Jenneskens tijdens de vergadering van mei jongstleden. Afbeelding: DE LIMBURGER/ PETER SCHOLS

D66 vindt het verbazingwekkend dat gedeputeerde Ruud Burlet (Forum voor Democratie) al incalculeert dat Limburg te weinig windmolens bouwt.

In een interview met De Limburger gaf gedeputeerde Burlet aan er rekening mee te houden dat de provincie de taakstelling wind op land 2020 niet gaat halen. Limburg telt nu zes windmolens, maar zou er voor 2020 nog 26 extra moeten bouwen. Burlet toonde zich in het interview sceptisch over de haalbaarheid.

Lees ook: Nieuwe gedeputeerde Ruud Burlet kritisch over klimaatplannen

Verbazing

Tot verbazing van D66-Statenlid Marlou Jenneskens die zich afvraagt of Burlet namens het hele college van Gedeputeerde Staten spreekt. Zij wil ook weten hoe die scepsis te verenigen is met het collegeakkoord waarin is vastgelegd dat Limburg de klimaatafspraken zal nakomen.

Kernenergie

Burlet geeft in het vraaggesprek ook aan dat hij de discussie over kernenergie geen gepasseerd station vindt. D66 ziet die vorm van energie niet zitten, zo blijkt ook uit de schriftelijke vragen van Jenneskens. Zij wil weten hoe het college van Gedeputeerde Staten daarover denkt.

Door Hans Goossen