Stadsdebat Maastricht moet cultuurvisie vorm geven

Culturele evenementen, zoals Bruis, staan centraal in het stadsdebat. Afbeelding: Harry Heuts Photography

Het college en de raad van Maastricht houden zaterdag 31 augustus van 11.00 tot 13.00 uur een cultureel stadsdebat tijdens de opening van het nieuwe cultuurseizoen 2019-2020.

Dat gebeurt in samenwerking met Bruis en diverse culturele instellingen. Cultuurmakers, bewoners en bestuurders van de stad gaan met elkaar in debat. Het debat is voor iedereen ‘een kans om de nieuwe cultuurvisie van Maastricht mee vorm te geven.’ Locatie is het festivalterrein Bruis (Stadsweide aan de Lage Frontweg). De toegang is gratis. Aanmelden via cultuur@maastricht.nl. Voertalen zijn Nederlands en Engels.

Door Jeroen Janssen
Maastricht