Limburgs Landschap voert werken uit op de Verlengde Winkelberg

Door de natuurherstelmaatregelen op de Verlengde Winkelberg krijgen bijzondere planten, zoals de gulden sleutelbloem, weer nieuwe kansen. Afbeelding: Jan Leunissen

Stichting het Limburgs Landschap is de komende maanden actief op de Verlengde Winkelberg, tussen de dorpen Bemelen en Berg. Daar worden in het kader van het Programma Aanpak Stikstof [PAS] natuurwerkzaamheden uitgevoerd.

Het Limburgs Landschap is onlangs overgegaan tot de aankoop van een klein graslandperceel dat volledig omringd is door schrale graslanden die al in eigendom zijn. Deze graslanden zijn zes jaar geleden ontstaan door op deze voormalige landbouwgronden de met meststoffen verrijkte bovenlaag af te graven. Nu groeien hier verschillende zeldzame plantensoorten, als gulden sleutelbloem, bosorchis, grote muggenorchis en gewone vleugeltjesbloem. Van het aangekochte grasland en een deel van het grasland aan de overzijde van de Groeneweg, wordt de bovenlaag, die onder andere veel te veel fosfaat bevat, afgegraven en afgevoerd. Zo ontstaan de voedselarme omstandigheden waar zeldzame soorten gedijen. Daarnaast worden nieuwe schapenrasters geplaatst en worden op een grote graft enkele overhangende bomen en struiken afgezet. Volgend jaar lopen deze opnieuw uit. De natuurherstelmaatregelen worden tot in december uitgevoerd

Programma Aanpak Stikstof

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van PAS. Ondanks alle beheerinspanningen in het verleden staat de natuurkwaliteit namelijk nog steeds erg onder druk. De depositie [neerslag] van onder andere stikstof door de jarenlange hoge uitstoot vooral afkomstig uit de landbouw, maar ook uit verkeer en industrie, zorgt nog steeds voor een sterke verzuring en vermesting. De problemen die hiermee samenhangen worden door het Rijk en de provincie onderkend. Met geld afkomstig uit de PAS, een overheidsprogramma gericht op het terugdringen van (de effecten) van stikstof in onder andere de natuur, kan Het Limburgs Landschap daardoor in een aantal bijzondere natuurgebieden extra natuurherstelmaatregelen uitvoeren.

Door Jeroen Janssen

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →