Met een beschuitje brainstormen over leefbaarheid in Nederweert

Schuif aan bij het buurtontbijt in Nederweert. Afbeelding: Getty Images

Om te weten wat er leeft binnen de kernen houdt de gemeente Nederweert samen met de plaatselijke leefbaarheidsregisseurs en Dörpsoverlek Ni-jwieërt voor de eerste keer een buurtontbijt. Op zaterdag 14 september worden inwoners van dorpskern Nederweert uitgenodigd een ‘beschuitje te komen eten’ in sporthal De Bengele. Voor koffie, thee en broodjes wordt ook gezorgd.

Wethouder Cuijpers en de leefbaarheidsregisseurs willen van inwoners graag ideeën horen voor het vergroten van de leefbaarheid in de straat of buurt, wat er al ondernomen wordt op dit gebied en wat burgers willen en kunnen betekenen voor hun buurt(genoten). Regisseur leefbaarheid Harold van der Haar waakt er echter voor de lat te hoog te leggen voor dit nieuwe initiatief. „Er wordt op het gebied van leefbaarheid al veel gedaan door burgers, maar vaak zijn dat steeds dezelfde mensen. We willen juist graag in contact komen met mensen die we nog niét kennen, mensen die eventueel vrijwilligerswerk willen verrichten en/of goede ideeën hebben, die de schouders willen zetten onder de leefbaarheid van buurt, straat of wijk. Daarvoor kunnen middelen worden vrijgemaakt uit het Leefbaarheidsfonds. Dat kan gaan van het creëren van een ontmoetingsplek, het opzetten van een digitaal platform, tot het organiseren van een activiteit in de buurt. Maar het doel is wat mij betreft al bereikt als mensen elkaar bij het buurtontbijt leren kennen en elkaar vervolgens op straat gedag zeggen. Het omkeren of in ieder geval afremmen van de individualisering van de maatschappij, via een laagdrempelige activiteit, dat is waar het feitelijk om draait.”

Tijdens het buurtontbijt verzorgt Dörpsoverlek Ni-jwieërt een presentatie over haar mogelijkheden en initiatieven. Vanuit het gemeentebestuur is wethouder Cuijpers aanwezig. Ook hij ziet het belang van dit initiatief. „Wat leeft er onder inwoners? Welke initiatieven zijn er en kan de gemeente participeren of faciliteren, in samenwerking met bewoners? Ik wil in gesprek gaan, ideeën ‘ophalen’, bijvoorbeeld voor een speelveld of pannakooi. Het gaat daarbij om draagvlak creëren. Dat behoor je als bestuurder te doen. De regisseurs leefbaarheid zijn de ogen en oren van de gemeente, maar ik hoor ideeën en initiatieven graag van de inwoners zelf. Overigens is op het gebied van leefbaarheid de gemeente ook in gesprek met woningverenigingen, om te bezien of daar nog wensen of initiatieven liggen”, aldus de wethouder.

Het buurtontbijt is bestemd voor inwoners van een beperkt deel van Nederweert. Andere kernen en kerkdorpen komen later aan de beurt. „Het imago van de overheid is niet altijd positief en mensen wachten vaak af om de handen uit de mouwen te steken”, weet Harold van der Haar. „Maar er zit enorm veel kennis en kunde en kracht in wijken. We willen proactief en een partner zijn bij het vergroten van de leefbaarheid. Niet alles is mogelijk, maar de grondhouding voor alle ideeën en initiatieven die boven tafel komen is: ‘ja, tenzij..’. Niet álles kan, maar er is wél veel mogelijk.”

Het Buurtontbijt vindt plaats op zaterdag 14 september van 9.00 tot 11.00 uur in Sporthal De Bengele. Aanmelden? Op www.nederweert.nl/indebuurt ziet u om welk woongebied het gaat. Klik vervolgens op het beschuitje om u aan te melden.

Door Frank Heythuysen

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen
Nederweert