Nieuw meetpunt in de Maas aan Belgische oever ter hoogte van Grevenbicht

De Maas bij Grevenbicht. Afbeelding: archief Consortium Grensmaas

Rijkswaterstaat en de Vlaamse Waterweg hebben woensdagochtend in het Belgisch-Limburgse Rotem officieel een gezamenlijk meetstation in de Maas in gebruik genomen.

Voor zowel Vlaanderen als Nederland worden op deze plek aan Belgische zijde gegevens verzameld over de waterstand en de waterafvoer in de rivier. Het meetstation aan de Nederlandse kant van de Maas in Grevenbicht verdwijnt op termijn. Het gebied wordt hier deels afgegraven voor de Maaswerken en het meetstation staat dan in de weg. Na overleg met België is besloten één gezamenlijk permanent meetstation in Rotem te maken. Het is al een jaar in werking.

Samenwerking

Voor de samenwerking in Rotem (Dilsen-Stokkem) werd woensdag een convenant getekend. Het is het tweede gezamenlijke meetpunt. In 2012 werd al een peilplek in Maaseik in gebruik genomen. Van oudsher heeft ieder land zijn eigen landelijke meetnet. Nederland meet de waterhoogte in NAP (Nieuw Amsterdams Peil), België heeft de Tweede Algemene Waterpassing (TAW) die 2,33 meter lager ligt. Bij de gezamenlijke meetstations worden beide niveaus geregistreerd.

De gezamenlijke meetstations zijn een initiatief van de Vlaams Nederlandse Bilaterale Maascommissie. In dit overlegforum wordt overleg gevoerd over het beleid en beheer van de Maas. Er wordt onder meer gesproken over hoog- en laagwater, waterkwaliteit en onderzoek.

Door Vikkie Bartholomeus