Liefdevolle zorg in moeilijke omstandigheden

Afbeelding: Via Icarus staat voor werken aan een nieuw perspectief voor jongeren en jongvolwassenen.

In Cadier en Keer spreken we Giovanni Coenen, Directeur Via Icarus. Hij en zijn collega’s hebben de verantwoordelijkheid voor de zorg van zo’n zestig jongeren tussen 12 en 18, die er tijdelijk wonen. Daarnaast begeleiden en behandelen ambulant medewerkers van Via Icarus jongeren in de thuissituatie. “Vandaar ook het Via in Via Icarus: de jeugdzorginstelling is een onderdeel uit de route die de jongeren lopen op weg naar een ander leven”, zo legt hij uit.

Via Icarus, residentieel zolang als moet, ambulant zodra het kan.

Coenen vervolgt: “De jongeren die bij ons verblijven, hebben een Machtiging Gesloten Jeugdzorg. Dat kan komen doordat ouders uit de ouderlijke macht geraken. De jongeren krijgen dan een voogd toegewezen. Maar het kan ook een vrijwillige plaatsing betreffen, omdat ouders samen met de gemeente, aangeven dat er even geen andere mogelijkheid meer lijkt te zijn”. Jongeren die we thuis begeleiden hebben dit samen met de gemeente en Via Icarus geregeld. “Goede jeugdzorg doen we samen”, betoogt Coenen, “samen met ouders of familie waar het kan, samen met andere hulpverleningsinstellingen, overheden, maar ook met vrijwilligers of belangrijke personen in het leven van de jongere”.

JeugdzorgPlus
De jeugdzorg ligt onder een vergrootglas. Coenen geeft aan dat Via Icarus dit vergrootglas zelf ook op het eigen werk zet. “Via Icarus probeert de JeugdzorgPlus echt fundamenteel anders te doen”, zo geeft hij aan; “onze professionals werken bijvoorbeeld keihard om jongeren in moeilijke omstandigheden een zo normaal mogelijk leven te bieden. We reiken kansen aan; door bijvoorbeeld een prettig sfeer te creëren waardoor jongeren zich veilig voelen, therapieën met honden te geven, sport of muziek aan te bieden en veel in te zetten op onderwijs.” Coenen snapt dat met name de kritiek op jeugdzorg waar uithuisplaatsing aan de orde is, zeer gevoelige situaties betreffen. “Ik zou het ook allemaal op punten écht anders willen; veel meer inzetten op pleeggezinnen of kleinschaligere vormen van het opvangen van jongeren als dat écht niet bij ouders kan”, geeft hij aan; “maar dat kan Via Icarus niet alleen, daar zal ook de overheid aan moeten meewerken voor onze jongeren. Aan onze professionals zal het niet liggen; zelden zag ik zoveel betrokkenheid, hart en ziel dan bij onze groepsleiders, gedragswetenschappers, psychiaters en andere ondersteuners”.

Ondersteuning Via Icarus: “Loslaten, zonder het zicht te verliezen”

Goede zorg en ondersteuning
Via Icarus heeft de ambitie, de kennis en de mogelijkheden om samen met burgers, en met netwerkpartners goede zorg te realiseren. Coenen roept deze partijen dan ook op om samen keihard deze goede zorg te blijven verbeteren: “Benader de vraag van jongeren en gezinnen integraal, organiseer zoveel als mogelijk één aanspreekpunt en laat normaliseren voorop staan. Richt je daarnaast op versterking van kracht en regie van gezinnen en het netwerk eromheen. Plus: lever Zorg op Maat en laten we als netwerkpartners dichtbij, persoonlijk en actief zijn. Bovenal: beheers de kunst van het luisteren naar jongeren. Hoop is er altijd; we kunnen wat betekenen!”.

Via Icarus is een JeugdzorgPlus-instelling in Cadier en Keer in Zuid-Limburg.
In de verschillende behandelgroepen is plaats voor ongeveer 60 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar.

Voor meer informatie www.viajeugd.nl/locaties/via-icarus

Door Via Icarus