Zorgen Koraal om dijkversterking Heel

Archiefbeeld van een bewonersavond over de dijken in Heel. Afbeelding: Waterschap Limburg/Ger Peeters

De stichting Koraal is ongerust over de werkzaamheden rond de dijkversterking in Heel. De zorginstelling heeft daarom een zienswijze ingediend bij Waterschap Limburg.

Het versterken van de dijk in Heel, onderdeel van het hoogwaterbeschermingsprogramma, raakt het grondgebied van de Heelse zorginstelling. Hier staan huisjes waar cliënten van Koraal wonen. Volgens een woordvoerder van Koraal gaat het om mensen met een ernstige verstandelijke beperking. „De woningen zijn speciaal gebouwd voor deze mensen en zorgen ervoor dat prikkels zo veel mogelijk vermeden worden. Wat wij belangrijk vinden is dat er rekening wordt gehouden met de kwetsbare groep bewoners die min of meer naast de geplande werkzaamheden woont.”

Het dijkversterkingsproject Heel zit momenteel nog in een voorbereidende fase. Het Ontwerp Projectplan Waterwet heeft in de zomer zes weken te inzage gelegen. Daarop zijn drie zienswijzen binnengekomen, waaronder de reactie van Koraal. Waterschap Limburg beoordeelt momenteel de zienswijzen.

Overlast

Desgevraagd meldt een woordvoerder van Waterschap Limburg dat gesprekken worden gevoerd met Koraal. „Wat betreft de werkzaamheden van de dijkversterking, zal de omgeving overlast gaan ervaren. Het waterschap heeft hier een goed gesprek over gehad met Koraal. Gelet op de speciale doelgroep van Koraal worden er specifieke zaken opgenomen in het contract met de aannemer.”

De nieuwe dijken in Heel worden niet hoger, maar iets breder. Voor de verbreding moeten de bomen langs het traject wijken omdat de wortels niet goed zijn voor de stabiliteit van de dijk.

Door Rob Stikkelbroeck
Maasgouw