Themamiddag ‘In verbinding bij’ van KBO Stein

Afbeelding: Hollandse Hoogte

Op initiatief van KBO Groot-Stein vindt woensdag de themamiddag ‘In Verbinding’ plaats.

De zorg voor de ouderen heeft ook bij KBO Groot-Stein grote aandacht. Met name tijdens opname in het ziekenhuis en bij terugkeer naar de thuissituatie is extra zorg van groot belang. Deze periode leidt bij kwetsbare ouderen vaak tot complicaties, zorgafhankelijkheid en een afname in kwaliteit van leven. Het gebeurt vaak dat deze ouderen aan hun lot worden overgelaten of aangewezen zijn op mantelzorg, die er niet altijd is, aldus KBO Groot Stein.

Er moet bij de zorginstellingen nog veel gebeuren bij de onderlinge afstemming en overdracht van zorg voor kwetsbare ouderen. Daarom is er landelijk hiervoor een zogenaamd TZB-model ingevoerd. Wat dit onder andere inhoudt komen twee medewerkers van HSR (Human Resource Services), Eric van Rossum en Marcel Habets, presenteren.

Ouderenzorg

Ook komen ze vertellen hoe het universitair onderzoeksproject ‘In verbinding’ mogelijk al tot resultaten heeft geleid. Eric van Rossum zal ingaan op het netwerk van ouderenzorg, terwijl Marcel Habets de dagelijkse praktijk van de speciale aandacht voor de kwetsbare oudere zal schetsen bij Zuyderland Ziekenhuis. Uiteraard bestaat tijdens de middag voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het tweede gedeelte van de middag – na de pauze – is gereserveerd voor de vereniging HIP (Hulp in de Praktijk). Deze vereniging richt zich op mensen, die in acute noodsituaties verkeren. De aanvang is om 14.00 uur, plaats van handeling: zalencentrum Merode (Nieuwdorp).

Gratis kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar voor KBO-leden. Ook niet-leden zijn welkom en kunnen naar binnen voor een bijdrage van slechts € 2,50. Belangstellenden gelieve zich wel van te voren te melden bij secretaris@kbogrootstein.nl vóór 1 oktober.

Door redactie

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen