Nibud: huishoudens krijgen volgend jaar lagere hypotheek als het inkomen gelijk blijft

Afbeelding: Getty Images

Een huishouden waarvan het inkomen in 2020 gelijkblijft aan dat van 2019 en boven de 40.000 euro ligt, kan daar volgend jaar een lagere hypotheek mee afsluiten. Dat schrijft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het Nibud berekent jaarlijks hoeveel huishoudens gemiddeld aan woonlasten kunnen uitgeven, als aandeel van hun totale inkomen en brengt daarover advies uit aan de politiek.

Inflatie

Volgend jaar kunnen Nederlanders een kleiner deel van hun maandelijkse inkomsten opzijzetten voor hun hypotheek, omdat de prijzen stijgen. Daardoor zijn ze meer geld kwijt aan bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen. Ook daalt versnelde afbouw van de hypotheekrente-aftrek speelt mee.

Voor het Nibud is het belangrijk dat huishoudens na het afsluiten van de hypotheek genoeg geld overhouden om de overige uitgaven te betalen. Door hier rekening mee te houden wordt het risico op financiële problemen door een te hoge hypotheek verkleind.

Grotere buffer

Volgens Nibud-directeur Arjen Vliegenthart gaan Nederlanders nu goed om met het verdelen van hun inkomen. Bijna 80 procent heeft een grotere buffer dan het Nibud adviseert. Voor werkende gezinnen wordt voor volgend jaar een loonstijging van gemiddeld 2,5 procent verwacht. Bij die loonstijging geldt voor huishoudens - ongeacht hun huidige inkomsten - dat het bedrag dat ze maximaal kunnen besteden aan een hypotheek omhoog gaat.

Door onze verslaggever