Rd4-gemeenten in Parkstad en Heuvelland wachten met invoering van Ja/ja-sticker

Afbeelding: GroenLinks Amersfoort

De Rd4-gemeenten wachten eerst een rechtszaak af voordat ze de Ja/ja-sticker invoeren. Volgens het Heerlense stadsbestuur is invoering nog te riskant en kostbaar.

Met de invoering ervan kan ongevraagd en ongeadresseerd reclamedrukwerk alleen worden verspreid bij huishoudens die door middel van zo’n sticker expliciet aangeven dit te willen ontvangen. Heerlen wacht met invoering. De gemeente wil eerst het beroep van de reclamebranche en de meerjarige evaluatie van een proef in Amsterdam afwachten. „Als dit positief uitpakt zullen we samen met de Rd4-gemeenten kijken naar invoering.”

Wel gaan de Rd-gemeenten de Nee/Ja- en Nee/Nee-sticker onder de aandacht brengen. „Zo hopen we in 2020 de hoeveelheid reclamepapier te verminderen”, aldus de Heerlense wethouder Charles Claessens (CDA, Duurzaamheid).

Rd4 is de reinigingsdienst voor de zeven Parkstadgemeenten, Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem.

Door Redactie
Eijsden-Margraten