Eijsden-Margraten start met reinigen van straat- en trottoirkolken

De straatkolken in Eijsden-Margraten worden straks machinaal gereinigd Afbeelding: BAS QUAEDVLIEG

De Limburgse Reinigings Dienst start maandag 25 november in opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten met het machinaal reinigen van kolken in de diverse kernen. De werkzaamheden zijn binnen drie weken afgerond.

Straatvuil, zand en afgevallen blad kunnen een vlotte afvoer van regenwater belemmeren. Daarom is het nodig om straat- en trottoirkolken regelmatig te reinigen. Zo wordt overlast voor voetgangers en verkeer voorkomen. Een speciale vrachtwagen, een ‘kolkenzuiger’ rijdt door de straten en verwijderd alle slib en afval uit de kolk. Vervolgens wordt de kolk schoongespoeld.

De globale planning ziet er als volgt uit: Eijsden 25 tot en met 27 november. Withuis en Mariadorp 28 november. Mesch 29 november. Oost Maarland en Rijckholt 2 december. Gronsveld 3 december. Sint Geertruid 4 december. Cadier en Keer en Bemelen 5, 6 en 9 december. Margraten en Scheulder 10 december. Banholt/Mheer en Noorbeek 11 tot en met 13 december. De gemeente verzoekt inwoners om bij het parkeren van hun auto rekening te houden met de bereikbaarheid van de kolken.

Door Jeroen Janssen
Eijsden-Margraten