Weert houdt kosten verbouwing gemeentemuseum in bedwang

De verbouwing/restauratie van het museum in Weert is onlangs aanbesteed. Afbeelding: ontwerp Maurice Mentjens

Zoals het er nu naar uitziet, blijven de kosten van de verbouwing van het Jacob van Horne Museum in Weert binnen budget.

Onlangs werd de verbouwing voor een totaalbedrag van 3,2 miljoen euro aanbesteed. Daarbij is er geen sprake van kostenoverschrijding, aldus een gemeentewoordvoerster. De rest van het beschikbare budget van 5,5 miljoen euro is voor de voorbereidende werkzaamheden, bijkomende kosten en de inrichting van het museum. Daar is een deel van uitgegeven zonder dat er sprake was van overschrijdingen. Bovendien is er nog een reservepotje voor tegenvallers.

Door Leon Janssen
Weert