Onrust bij Maastrichtse horeca over nieuw terrassenbeleid

Bron © WijLimburg

Afbeelding: © iStock

Onder Maastrichtse horeca-ondernemers is onrust ontstaan over het door de gemeente voorgestelde terrassenbeleid. Dat stelt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Maastricht & Heuvelland in een brandbrief aan het gemeentebestuur.

Op dit moment onderzoekt de gemeente hoe het terrassenbeleid in de stad vorm gegeven moet worden. Daarvoor wordt ook gesproken met horeca-ondernemers. “Echter is de praktijk wat weerbarstiger dan de theorie en ontstaat er heel veel onrust onder de horeca-ondememers”, schrijft de belangenvereniging. “Het gevoel heerst dat de horeca-ondernemers wel mee mogen denken en praten, maar dat de plannen eigenlijk al klaar zijn. De horeca-onderemers missen individueel maatwerk in de huidige aanpak. Zeker als het gaat om de terrassen op pleinen, zoals op dit moment aan de orde is. Er zijn vele belangen in dit dossier en het proces gaat te snel in deze fase. Door zorgvuldiger te kijken naar de individuele belangen van de diverse ondernemers, zeker als het gaat om afspraken waar meerdere ondernemers de effecten van gaan voelen, zal er meer draagvalk ontstaan.”

Zorgen De KHN vervolgt: “Wij maken ons oprecht zorgen over de effecten op lange termijn bij herinrichting van de terrassen. Ook wij begrijpen dat de openbare ruimte niet van elastiek is en dat als er meer horecaondernemers bij komen, de openbare ruimte met meerdere ondernemingen gedeeld moet worden. Een terras is tenslotte een gunning en geen recht.” De KHN geeft aan graag mee te willen denken bij het creëren van een breed draagval onder ondernemers en roept de gemeente op om met hen in gesprek te treden.


De inhoud van deze productie valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van De Limburger. Meer van WijLimburg