Kabinet wist: kopen aandelen Air France-KLM niet volgens regels

Bron © ANP

Afbeelding: ANP

Het kabinet was zich ervan bewust dat de aankoop van aandelen in Air France-KLM niet volgens de regels verliep. Maar minister Wopke Hoekstra (Financiën) kon zich vanwege de gevoeligheid van het dossier naar eigen zeggen niet houden aan het zogenoemde budgetrecht van de Tweede Kamer.

Dat recht regelt dat de Tweede Kamer staatsuitgaven mag controleren en goed- of afkeuren. De aankoop van aandelen in Air France-KLM door de staat is echter koersgevoelig: die kan invloed hebben op de waarde van de aandelen van het bedrijf. Daarom heeft Hoekstra een groepje Kamerleden uit de vaste commissie voor Financiën in vertrouwelijkheid geïnformeerd over de plannen van het kabinet.

In hoeverre dat rechtmatig was, is aan de accountants van het rijk en de Algemene Rekenkamer, zo schrijft Hoekstra aan de Kamer. NRC bericht dat Hoekstra ook gewaarschuwd is door ambtenaren voor de schending van het budgetrecht. Het ministerie bevestigt dat over de aankoop adviezen zijn aangevraagd bij verschillende afdelingen van het departement, ook over het aankooptraject.

Door Redactie