Valkenburg laat beoordeling aanvragen Natuurbescherming over aan provincie

Afbeelding: De Limburger

Valkenburg laat de beoordeling of voor bouwplannen een vergunning in het kader van de wet Natuurbescherming nodig is over aan Gedeputeerde Staten.

Gemeenten kunnen dat in principe zelf beoordelen. „Maar voor een kleine gemeente als de onze is dat vrijwel onmogelijk”, zegt wethouder Carlo Vankan. „Dat vergt zo’n specialistische kennis dat wij toch advies moeten vragen aan de deskundigen bij de provincie. In dat geval kun je het maar beter ook rechtstreeks daar neerleggen.”

Bij het beoordelen van de aanvragen wordt onder meer gekeken of er door die plannen extra stikstof vrijkomt, en of dat op die specifieke plek aanvaardbaar is.

Door René Willems
Valkenburg aan de Geul