Raad van State: rechten uit 1938 bijten turborotonde niet

De turborotonde met daarachter landgoed Reijmersbeek. Afbeelding: Air-Vision/John Dummer

Twee in 1938 gevestigde erfdienstbaarheden bij kasteel Reijmersbeek tussen Nuth en Schinnen zijn definitief niet van invloed op de turborotonde van de Buitenring. De Raad van State heeft het beroep van Wim Gerrickens verworpen.

De eigenaar van landgoed Reijmersbeek presenteerde twee jaar geleden opeens twee erfdienstbaarheden die in 1938 in een handgeschreven akte zijn vastgelegd door de oude eigenaar baron Michiels van Kessenich. In een van de erfdienstbaarheden staat dat naast Reijmersbeek niet hoger mag worden gebouwd dan 78 meter boven NAP. De viaducten van de turborotonde steken daar bovenuit.

Pijn

De rechtbank oordeelde daarom in een voorlopige uitspraak dat de aanleg van de turborotonde – de aansluiting tussen de Buitenring Parkstad Limburg en de A76 – moest worden stilgelegd. Toen de provincie Limburg een kort geding bij de civiele rechter aanspande om de aanleg van de rotonde vlot te trekken, oordeelde de rechtbank dat de werkzaamheden konden doorgaan omdat de pijn van kasteeleigenaar Gerrickens uiteindelijk door voldoende financiële compensatie kan worden weggenomen. In deze zaak heeft Gerrickens eerst nog met succes een rechter gewraakt.

Lees ook: Turborotonde Nuth open: eindelijk weg met de spaghetti van wegen

Het hof in Den Bosch heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd en gesteld dat de provincie Gerrickens moet onteigenen of een procedure moet beginnen om de erfdienstbaarheden op te heffen. De Raad van State komt nu tot hetzelfde oordeel.

Deskundigen

Over de hoogte van de schadevergoeding loopt nog een procedure waarin volgende maand een uitspraak wordt verwacht. De provincie en Gerrickens zijn er onderling niet uitgekomen. Onafhankelijke deskundigen moeten nu een bedrag vaststellen.

Gerrickens heeft de door de provincie aan bouwbedrijf Boskalis verleende vergunning ook aangevochten omdat die in strijd zou zijn met de regels voor het beschermde Natura 2000-gebied Geleenbeekdal. Dat loopt langs het landgoed Reijmersbeek tussen Nuth en Schinnen.

Hij stelt dat de Raad van State in 2015 op grond van het Natura 2000-beleid een deel van het inpassingsplan heeft vernietigd en dat dit deel betrekking heeft op het gebied waar de turborotonde ligt. De rechtbank heeft dit argument verworpen en de Raad van State doet nu hetzelfde.

Door Benti Banach
Beekdaelen