Seizoen van de waarheid voor Limburgse aspergetelers

Seizoensarbeiders die werken voor Aspergeboerderij Oppe Haes in Roggel kijken op een perceel in Heythuysen uit naar asperges. Afbeelding: Fotografie Kuit

Aspergetelers in Limburg houden vanwege het coronavirus rekening met een opnieuw tegenvallend seizoen. Behalve een dreigend tekort aan handjes zorgt ook het wegvallen van de vraag naar het witte goud uit de horeca voor zorgen.

„Ik kom nog honderd seizoenswerkers tekort. Sommigen durven niet te komen. Er zijn ook wel Roemenen die hier vaker hebben gewerkt die in een vliegtuig willen stappen, maar dan moet dat toestel wel ergens kunnen landen”, vat Ron Martens van Martens Asperges in Tienray de zorgen over het vinden van voldoende personeel samen.

Tachtig seizoenskrachten kan Martens momenteel inzetten, maar dat is lang niet voldoende. Meerdere bedrijven zien het als een oplossing dat scholieren of andere mensen uit de regio – die nu vanwege corona geen werk hebben – komen werken. Bij Martens en sommige andere telers hebben zich al spontaan mensen aangeboden, maar daarmee is het tekort niet verholpen.

Moeizaam

Het witte goud dreigt door de corona-uitbraak zijn glans te verliezen. Daarbij speelt ook het wegvallen van de vraag uit de horeca een belangrijke rol. „We houden rekening met een moeizaam seizoen”, erkent Jean Aerts, voorzitter van de vakgroep Bedekte Teelten van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Zeker aan het begin van het aspergeseizoen is de afzet richting horeca wel 30 tot 40 procent, bevestigt een zegsman van veiling Zon in Venlo.

Bezorgen

Aspergeboerderij Oppe Haes in Roggel levert redelijk wat asperges aan restaurants. Maar evengoed aan particulieren die de groente kopen in hun winkel. Om alle klanten goed te blijven bedienen denkt het bedrijf na over oplossingen. „Daarbij moet je denken aan het bezorgen van asperges bij mensen thuis of het inrichten van een afhaalpunt voor mensen die nu even de winkel niet in willen gaan”, licht Elle Snijders van de aspergeboerderij toe. Ook andere telers, zoals Johan Peeters van Peeters Asperges in Helden starten met thuisbezorgen. Peeters die ook een winkel aan huis heeft, merkt op dat hij blij is dat hij eerder al had besloten zijn activiteiten uit te breiden met een camperplaats.

Uit een rondgang langs Limburgse aspergetelers blijkt dat het tekort aan seizoenskrachten van bedrijf tot bedrijf behoorlijk verschilt. Sommige telers denken dat ze dit seizoen op een deel van de percelen niet gaan steken. Dat kan noodgedwongen zijn als een aspergeteler onverhoopt onvoldoende seizoenskrachten weet te vinden. Of deels ook in een poging om de prijs van asperges nog een beetje aantrekkelijk te houden. „Ja, we zullen als teler nu wel vraag en aanbod in de gaten moeten houden”, stelt Martens.

Corona heeft nog meer impact. Sommige telers krijgen vragen uit de omgeving of ze er wel op letten dat ook de seizoenskrachten voldoende afstand kunnen houden tot elkaar, zowel op het veld als tijdens vervoer. Aspergebedrijf Teboza in Helden geeft aan vanwege onderbezetting niet te kunnen reageren op vragen. Wel geeft de firma op zijn site uitleg: ‘Bij de oogst hebben we, behoudens de gebruikelijke hygiënevoorschriften, diverse extra maatregelen getroffen. Zo hebben we de opzet van ons vervoer aangepast en hebben we op iedere groep stekers, naast de supervisor, iemand aangetrokken die verantwoordelijk is voor de naleving van afspraken als afstand houden.’

Klappen

Martens hoopt net als andere telers dat Limburgers nu toch vooral ook de koningin van de groente wat vaker op het bord gaan zetten. Een vers en gezond product, benadrukken ze. „De supermarkten kunnen het een boost geven.” Tegelijkertijd kan dit seizoen voor nogal wat telers wel eens het seizoen van de waarheid worden. „Als het seizoen de komende maanden slecht zou verlopen, dan dreigen er klappen te vallen in onze sector”, vreest Martens. Volgens hem speelt mee dat de aspergetelers al enkele mindere jaren achter de rug hebben, onder meer door de hitte in de afgelopen zomers. „We hadden in 2017 een matig seizoen, 2018 was dramatisch en 2019 was ook niet super.”

Veel animo om te helpen bij oogst

Er melden zich massaal mensen aan van buiten de agrarische sector om te komen helpen in de land- en tuinbouw. Het gaat onder meer om scholieren en mensen uit de horeca die nu niet kunnen werken vanwege de coronacrisis.

Er hebben zich inmiddels meer dan duizend mensen aangemeld bij het platform Help ons oogsten van de agrarische organisatie LTO Arbeidskracht, waarbij ook de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is aangehaakt. Toch is daarmee het tekort aan personeel nog niet meteen opgelost.

Door corona is er een flink tekort aan seizoenswerkers in de land- en tuinbouw. Volgens LTO Arbeidskracht vooral in Brabant en Limburg. Uit reacties van leden concludeert de LLTB ook dat er een groot te kort is aan personeel zowel in de vollegrondgroenteteelt, (glas)tuinbouw als fruitteelt. „Het gaat om enkele tientallen medewerkers per bedrijf die per direct nodig zijn voor de oogstwerkzaamheden tot enkele honderden”, vertelt Susanne Görtz, bestuurslid bij de LLTB.

Limburgse boeren en tuinders met vragen over personeel en openstaande vacatures kunnen onder meer terecht bij enkele contactpersonen van UWV Werkbedrijf.

Door Jan Hensels

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen
Leudal