Minderheid Nederlanders steunt overgang naar aardgasvrije huizen

Bron © AD

De gaspitjes zijn over een paar decennia verleden tijd. Alle huizen worden op termijn van het gas gekoppeld. Afbeelding: Shutterstock

Hoewel Nederlanders het belang inzien van de overstap op groene energiebronnen, is de steun voor aardgasvrije huizen nog steeds beperkt. In 2050 moeten van het kabinet alle huizen een duurzame warmtebron hebben, maar slechts 49 procent steunt dit beleid in enige mate.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft onderzoek gedaan en constateert dat er grote verschillen zijn in hoe Nederlanders over de energietransitie denken. ‘Niet iedereen wil en kan op dezelfde manier mee in de transitie. Het is van belang dat hier in beleid tijdig aandacht voor is en dit niet leidt tot een groeiende ongelijkheid tussen groepen’, zo schrijft het wetenschappelijke instituut dat de regering adviseert.

Klimaatverandering

De aardgasvrije huizen moeten de klimaatverandering tegengaan. De steun voor deze woningen is sterker in de groep hogeropgeleiden en mensen die makkelijker kunnen rondkomen. Diezelfde groepen lopen gemiddeld ook vaker voorop in het overwegen van aardgasvrije alternatieven voor hun woning, terwijl ouderen en alleenstaanden daarin juist vaker achter lijken te blijven, zo wordt geconcludeerd in het onderzoek.

Dat lijkt volgens het SCP samen te hangen met de zorgen over de verwachte impact van het klimaatbeleid op de levensstijl (moet ik anders gaan leven?) en met vertrouwen in de regering. Mensen die zeer makkelijk zeggen rond te komen maken zich daarover gemiddeld minder zorgen en geven een hoger vertrouwen in de regering aan dan mensen die zeer moeilijk kunnen rondkomen.

Jongvolwassenen en vrouwen

Ook ziet het SCP een verband met leeftijd. Jongvolwassenen staan gemiddeld iets positiever tegenover het beleid dan 45-55 en 65-74-jarigen. Vrouwen zijn gemiddeld iets positiever over het aardgasvrij-beleid dan mannen. Dit lijkt deels samen te hangen met het gegeven dat vrouwen gemiddeld vaker aangeven bereid te zijn zelf iets tegen klimaatverandering te doen.

Ondertussen zijn alle gemeenten in Nederland druk bezig om een plan te maken voor de komende dertig jaar. Volgend jaar moet dat plan af zijn en daarin moet staan welke alternatieve warmtebron bij welke wijk hoort. Ook zijn er recent 71 nieuwe aanvragen gedaan voor zogenoemde proeftuinen, oftewel wijken waarin gemeenten met beleid kunnen experimenteren. De overheid probeert de overgang te stimuleren met subsidies. Zo werd recent 200 miljoen euro uitgetrokken voor hulp aan verhuurders van huizen, met name woningcorporaties. Daarnaast bestaan voor huizenbezitters subsidies voor isolatie en bijvoorbeeld de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler.

Door Stefan ten Teije

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen