Lichte stijging instroom WW in Limburg

Afbeelding: David Rozing

Het aantal Limburgers in de WW is in juni heel licht gestegen. Door de versoepeling van de coronamaatregelen en door seizoensarbeid is met name de werkgelegenheid in de cultuur, landbouw en bouw weer gestegen.

Niet alleen de curve van het aantal coronabesmettingen is afgevlakt, de instroom in de WW vertoont in Limburg dezelfde ontwikkeling. Met een toename van veertig mensen in de WW is het cijfer over juni met 0,2 procent gestegen. In mei was de groei 2 procent, in april 14 procent.

Limburg loopt als geheel iets achter bij de rest van het land, waar de WW-instroom in juni met 0,2 procent afnam. Ook zijn verschillen binnen de provincie. Noord-Limburg noteert over juni een uitstroom uit de WW van 0,7 procent, terwijl er in Midden- en Zuid-Limburg 0,6 procent meer mensen zijn ingestroomd.

Het UWV merkt dat de versoepeling van de lockdown vooral in de cultuursector en in geringe mate ook in de horeca te merken is. In de culturele branche nam het aantal WW’ers in juni met 10 procent af. Ook de werkgelegenheid in de landbouw, bouw, het onderwijs en logistiek trekt weer aan.

Uitstroom uit de WW betekent niet automatisch een instroom naar werk. Iemand kan ook van WW naar bijstand doorstromen. Het UWV verwacht een forse toename van de WW in oktober, als de NOW-regeling van het kabinet ophoudt.

Door Benti Banach

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen