E-ton, nieuwe stap in prefab bouwen

Geprefabriceerde lichtgewicht buitengevels in groot formaat, met geëxpandeerd polystyreen als kern. Vandaag staat deze innovatie er, letterlijk en figuurlijk.

We zijn te gast bij Ludo Christis en zijn collega Guido Beelen op de werf te St. Odiliënberg.

Kunnen jullie het project kort voorstellen ?

Het totale project bestaat uit 26 grondgebonden woningen. Fase 1 en 2 waren telkens 8 geschakelde woningen. Fase 3 waren 6 woningen met inpandige garages. Momenteel bouwen we de 4de fase.

Wat is de bijdrage van E-ton?

We hebben hier samen met de bouwheer gekozen voor een totaalconcept van prefab en droog bouwen. Dit houdt in dat we vanaf de funderingsplaat de hele ruwbouw overnemen. De dragende wanden en vloeren bestaan uit prefab betonelementen op volle dikte waarin alle nutsvoorzieningen zijn opgenomen. Wanden en vloeren worden met elkaar gekoppeld zodat er geen natte beton meer aan te pas komt. Dichtingsbanden en oplegvilt worden al vanaf de fabriek aangebracht. Op 1 dag staat het volledige betonskelet van 1 woning, is de kant en klare badkamerunit gemonteerd en worden de E-ton lichtgewichtwanden geplaatst.

E-ton, nieuwe stap in prefab bouwen

Hoe snel kan er gebouwd worden?

Gemiddeld worden er in dit concept vier woningen per week gebouwd en kunnen de verdere afwerkingen aansluitend starten. Het totaalconcept heeft er toe bijgedragen dat een strakke planning kon worden aangehouden.

Hoe is men tot bij E-ton gekomen?

Prefab beton bestaat al langer en is niet nieuw in de bouw. Maar dan begint meestal de vertraging omdat er stelling gezet moet worden voor de isolatiewerken, de metselwerken, voegwerken enz… Dit is nu allemaal niet meer nodig. E-ton heeft de pasklare oplossing met hun lichtgewichtwanden. Snel, thermisch en esthetisch.

Wat is de meerwaarde van E-ton geweest?

De zeer korte bouwtijd en de innovatieve oplossingen. 2 maanden na de start van de bouw konden de huissleutels overhandigt worden aan de bewoners.

E-ton, nieuwe stap in prefab bouwen

Wat was de belangrijkste uitdaging voor jullie?

Met dit totaalconcept zijn we veel verder gegaan dan prefab bouwen. Het zijn immers nul op de meter woningen. Zelfs de steunen voor de liggers van de zonnepanelen zijn geïntegreerd in de wanden. De buitenkraan, aansluitingen voor verlichting…. Alles is er op gericht om zoveel mogelijk handelingen en fouten op de bouw uit te sluiten en dit in een zeer korte tijd. Dit vergt toch wel een perfecte engineering en precisie in de uitvoering.

Hebben jullie de doelstelling bereikt?

Grotendeels wel, maar we leggen de lat zelf steeds hoger. De bouw is nog steeds vrij conservatief. Met de prefab lichtgewichtgevels van E-ton zijn we ervan overtuigd de aanzet te hebben gegeven voor de toekomst, waarin bouwen toch drastisch zal veranderen.

E-ton, nieuwe stap in prefab bouwen

Is E-ton het nieuwe prefab?

Ludo Christis: We gaan met onze E-ton geprefabriceerde buitengevels in elk geval nog een stapje verder. Bij de klassieke prefab begint de vertraging omdat er een stelling moet komen voor de isolatiewerken, de metselwerken, voegwerken… Maar met E-ton zijn al die werkzaamheden niet meer nodig, alles zit al kant-en-klaar in de wand.

Is dit de vernieuwing waar de bouw op zit te wachten?

Ludo Christis: Met E-ton lichtgewichtgevels zitten we op het spoor naar de toekomst. Het bouwen zal sowieso drastisch veranderen met almaar meer toeleveringen kant-en-klaar uit de fabriek. E-ton is daar een aanzet toe en biedt al zeker een oplossing voor het tekort aan vakmensen in de bouw. Heel veel grote en middelgrote aannemingsbedrijven tonen interesse en vragen offertes aan.

Guido Beelen: Ondernemen in de bouw is ook voortdurend bestaande methodes in vraag durven stellen. Zoeken naar verbetering, andere materialen en processen. E-ton is daar het mooie resultaat van, maar we denken bijvoorbeeld ook aan metselwerkrobots en speciale kanteltafels. Voor E-ton hebben we speciale, veilige transportsledes ontwikkeld.

E-ton, nieuwe stap in prefab bouwen

Wat leren jullie hieruit?

Guido Beelen: Elk project is anders. Mensen, omstandigheden, omvang, meevallers, tegenslag… maar als iedereen positief is en blijft meedenken in het complete proces bereik je samen heel wat. Hoe harder het schuurt hoe meer het zal blinken. We zagen dit project voor duurzame energie neutrale woningen onmiddellijk zitten. We hebben ons samen met de opdrachtgever geëngageerd om niets uit de weg te gaan. Bij het ontwerp van de woningen vormden sommige vloeroverspanningen een hele uitdaging. Voor de betonfabriek was het de eerste keer dat men volledige installaties mee instortte. Je leert van elke tegenvaller. Door nauwgezet op te volgen, elkaar goed te informeren, bij te staan en bij te sturen los je veel op.

www.e-ton.be

Door E-ton