Plannen voor kazerneterrein Budel kunnen versnipperaar in

De entree van de voormalige Nassau-Dietzkazerne in Budel (Archieffoto). Afbeelding: ED/Jurriaan Balke

Plannen voor herontwikkeling van het kazerneterrein in Budel kunnen de versnipperaar in, zo lijkt het. Het ministerie van Defensie is niet van plan het terrein te verkopen. En verpachten aan andere partijen dan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is volgens Defensie ‘niet denkbaar’. De gemeente Cranendonck ziet toch nog kansen. Maar is dat reëel?

De voormalige Nassau-Dietzkazerne in Budel beslaat in totaal 90 hectare. Het grootste deel ligt op Cranendoncks grondgebied. Een klein deel hoort bij Weert. De kazerne is sinds 2014 niet meer in gebruik.

Een gedeelte van het gebied wordt sindsdien ingezet als asielzoekerscentrum. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft grootse verbouwingsplannen en wil nu 23 hectare (geheel op grondgebied van Cranendonck) in erfpacht nemen voor de periode van 23 jaar. Daarover is al overeenstemming tussen het COA en Defensie. De gemeenteraad van Cranendonck moet nog wel een besluit nemen over de bestemmingsplanwijziging.

Defensie heeft voorlopig geen plannen met de rest van het terrein (67 hectare). Verkoop of verhuur zijn niet meer aan de orde, zo laat defensie desgevraagd weten. ,,De locatie is niet meer in afstoting omdat wij op lange termijn er mogelijk weer een kazerne voorzien. Het is ook niet denkbaar dat andere partijen dan het COA het terrein of een gedeelte ervan gaan pachten”, aldus een woordvoerder van Defensie die tevens laat weten dat er in elk geval de komende 23 jaar geen militaire activiteiten plaats zullen vinden. De gebouwen buiten het COA-terrein worden gefaseerd gesloopt.

‘Bruisend activiteitencentrum’

De gemeente had mooie ideeën voor de vroegere legerbasis. In het toekomstperspectief zoals omschreven in de structuurvisie 2024 (in 2015 vastgesteld) zou het gebied getransformeerd moeten worden tot een ‘bruisend activiteitencentrum met een bovenregionaal tot nationaal karakter’. Plannen varieerden van een pretpark en hotel tot een bootcamp en motorcrossterrein.

Maar de afgelopen jaren werd de ambitie ingehaald door realiteit. De gebiedsontwikkeling werd in 2019 al op ‘slapend’ gezet. ,,De realiteit is dat het gebied heel moeilijk te ontwikkelen is en we zijn ons gaan richten op wat wél mogelijk is”, aldus een woordvoerder van de gemeente die de deur wat betreft planontwikkeling toch nog niet definitief in het slot wil gooien: ,,Als mensen zich bij ons melden met nieuwe initiatieven zullen we vanuit de gemeente, binnen onze beperkte mogelijkheden, altijd mee bekijken op welke manier we erin kunnen bijdragen.”

Geen zeggenschap

Behalve de nieuwe perspectieven van Defensie, weegt ook mee dat wettelijke kaders zoals Natura 2000 er voor zorgen dat er nauwelijks ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen op die plek. Ziet de gemeente dan toch nog opties? De woordvoerder: ,,We bekijken nu onze precieze rol. In principe staan we er open voor om op termijn samen op te trekken met initiatiefnemers van plannen die voor de gemeente en gemeenschap van belang zijn. De rol en mogelijkheden van de gemeente zijn echter beperkt. De gemeente heeft er geen zeggenschap over of de gronden wel of niet verkocht of verpacht worden.”

Door Willie Thijssen

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Je las zojuist een gratis artikel, maar niet al onze journalistiek is gratis. Dagelijks publiceren we meer dan 100 Plus-artikelen in de vorm van nieuws, achtergronden, analyses en opinie.

Onze verslaggevers zijn 24/7 bezig met het schrijven van deze verhalen. Zodoende geven we duiding aan het nieuws en helpen we de Limburger met het vormen van een mening.

Word nu abonnee en lees al onze Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week.

Bekijk de actie-abonnementen