Bergkamp wil verder onderzoek naar sociale veiligheid in Kamer

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. © ANP

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil verder onderzoek laten doen naar de sociale veiligheid in het Tweede Kamergebouw. De discussie daarover is onlangs opgelaaid, mede door berichtgeving over vermeend seksueel wangedrag van PVV’er Dion Graus tegen medewerkers van zijn fractie in de Tweede Kamer.

Redactie

Volgens Bergkamp zijn er „structureel te veel signalen” dat men sociale onveiligheid ervaart in de Kamer. Het gaat dan niet alleen om seksuele intimidatie, maar bijvoorbeeld ook over pesten. Niet al deze signalen komen naar voren uit de tevredenheidsonderzoeken onder het Kamerpersoneel. Daarom wil Bergkamp hier ook „kwalitatief onderzoek” naar laten doen. Een kwalitatieve onderzoeksmethode is bijvoorbeeld het afnemen van interviews. De voorzitter hoopt aan het einde van het jaar resultaten te hebben.

Lees ook: Dion Graus wil integriteitsonderzoek na beschuldigingen seksuele intimidatie

Verschillende Kamerleden vroegen tijdens een debat aandacht voor misdragingen in het Tweede Kamergebouw en hoe daarmee moet worden omgegaan. Daarin ging het ook over het niet dragen van mondkapjes in het gebouw en het roken op fractiekamers. Verschillende FvD-Kamerleden, onder wie partijleider Thierry Baudet, zijn in aanvaring gekomen met het Kamerbestuur omdat ze weigeren binnen mondkapjes te dragen of afstand te houden.

Strengere regels

D66-Kamerlid Joost Sneller vindt dat Kamerleden een extra verantwoordelijkheid dragen en het goede voorbeeld moeten geven. Bart Snels (GroenLinks) oppert dat het bestuur van de Kamer naar buitenlandse parlementen kijkt, waar de regels strenger zijn. SP-Kamerlid Renske Leijten wil dat fracties de toegang tot het Kamergebouw ontzegd kan worden na overschrijdingen. „Zoekt u dan elders kantoorruimte, we begeleiden u dan wel naar de plenaire zaal.”

Bergkamp is blij met de inbreng. „Het moet besproken worden.” Wel benadrukt ze het belang van „zorgvuldigheid en voorzichtigheid” in de afhandeling van dergelijke klachten. Ook moet men zich bij de juiste instantie melden, afhankelijk van de klacht. Inmiddels is er een commissie die toeziet op de integriteit van de Kamer en klachten behandelt. Maar Bergkamp benadrukt dat mogelijk strafbare zaken bij de politie gemeld moeten worden.

Kritiek op Bergkamp

Eerder kreeg Bergkamp felle kritiek omdat ze zich niet hard genoeg zou hebben gemaakt in de kwestie-Graus. Omdat niet de Kamer maar de fracties werkgever zijn van Kamerleden en medewerkers, kan het dagelijks bestuur niet ingrijpen als het misgaat, aldus Bergkamp. Maar verschillende organisaties, waaronder clubs die zich inzetten voor vrouwenrechten, vinden dat Bergkamp zich niet langer kan „verschuilen” achter dat argument. Volgens de ondertekenaars van een brandbrief ontbreekt het aan beleid en kunnen daders ongestoord hun gang gaan als fracties niet zelf ingrijpen.

Lees ook: Kamervoorzitter Bergkamp: PVV’er Graus nooit formeel toegang ontzegd

Gerelateerde berichten

Ander Nieuws