L1-bestuurder Peter Elbers op non-actief gezet

Still uit de omstreden video van L1-directeur Peter Elbers.

De raad van commissarissen van heeft L1-bestuurder Peter Elbers per direct op non-actief gezet en is met hem in gesprek over zijn toekomst bij de omroep. De taken van Elbers worden overgenomen door medebestuurder Job van der Have en het managementteam.

In een summiere verklaring zegt de raad van commissarissen (RvC) zich ‘te buigen over de toekomstige bestuurssamenstelling. Daarbij wordt advies ingewonnen bij de ondernemingsraad’.

Barbara van Hussen, namens de Ondernemingskamer gedelegeerd als vierde lid in de RvC, weigerde dinsdagavond telefonisch in te gaan op vragen over bijvoorbeeld de directe aanleiding voor het genomen besluit. Ook wil ze de verklaring niet nader duiden. ,,Daar kan ik helaas niks over zeggen.”

Peter Elbers uit Grubbenvorst ligt al geruime tijd in de clinch met zowel hoofdredacteur Leo Hauben als de ondernemingsraad (or). Nadat Elbers ondanks verzet van de ondernemingsraad in september vorig jaar aantrad als directeur, haalde hij in een filmpje ongemeen hard uit naar de vermeende tegenwerking en het pestgedrag vanuit het personeel. De zaak escaleerde verder toen hij plotseling op de proppen kwam met een privacyreglement, waarin personeel in zwaarwegende gevallen met camera’s kon worden bespied.

Lees ook: ‘Paria’ L1-directeur Peter Elbers lijkt in oordeel ondernemingskamer eerder een slachtoffer

Het interne geruzie resulteerde in april in een zaak bij de Ondernemingskamer. De rechters gelastten een onafhankelijk onderzoek naar alle partijen, maar pleitten Elbers toen bij voorbaat vrij. Hij zou nooit een kans hebben gekregen om zich te bewijzen, omdat hem van begin af aan ‘op weinig subtiele wijze te verstaan was gegeven dat hij niet welkom is’. Wel werd er een tweede bestuurder benoemd (Van der Have) en werd de raad van commissarissen met één persoon (Barbara van Hussen) uitgebreid.

De hoofdredactie van L1 en de ondernemingsraad kregen wel kritiek te verduren van de Ondernemingskamer. De manier waarop de hoofdredactie probeerde de berichtgeving over de camerakwestie te sturen, stuitte bij de rechters op twijfels over de journalistieke integriteit van Leo Hauben en zijn adjuncten.

Door Redactie

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & Nieuwsapp. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word abonnee