Aangeboden door Gemeente Gulpen-Wittem

Samen pakken we geluids- en verkeersoverlast aan

Hoe zorgen we ervoor dat het bonte palet van fietsers, motorrijders, automobilisten en landbouwvoertuigen, maar ook wandelaars, mountainbikers en ruiters, rekening houdt met elkaar en verantwoord op weg gaat? Dat was de vraag waar de gemeenteraden van Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten en Vaals zich over bogen. Ze hebben nu ingestemd met de voorgestelde aanpak.

Van participatietraject tot raadsbesluit

Deelnemers van het participatietraject en het projectteam hebben samen geconstateerd dat de verkeersleefbaarheid in het Heuvelland onder druk staat. Mensen ervaren verkeersdrukte en geluidsoverlast. Ze vragen meer aandacht voor het landschap, natuur, cultuur, rust en stilte. Ook willen ze een halt toe roepen aan ongewenst en onveilig gedrag met meer handhaving en betere infrastructurele voorzieningen.

Maatregelen op korte en lange termijn

Op basis van onderzoek en een participatietraject hebben de gemeenteraden een uitvoeringsagenda met duurzame maatregelen tot 2030 vastgesteld. Met een totaalaanpak van leefbaarheid, natuur en economische vitaliteit én pilots voor de korte termijn. We willen bijvoorbeeld ervaring opdoen met het tijdelijk afsluiten van wegen voor doorgaand verkeer en bijbehorende handhavingsacties. Deze pilots worden komende weken verder uitgewerkt. Ook starten we de communicatie met direct betrokkenen.

Meer informatie

Meer weten over uitvoeringsprogramma en voorbereidingen pilots voor Verantwoord op weg? Kijk op www.zuidlimburgbereikbaar.nl/verantwoordopweg

Door Gemeente Gulpen-Wittem

De inhoud van deze productie valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van De Limburger