Leo Loopbaan ondersteunt en motiveert het individu in bewust bezig zijn met de eigen loopbaan. Wij inspireren en ondersteunen werkgevers bij de ontwikkeling van hun medewerkers door ontwikkelkansen te creëren en te benutten.

Loopbaanontwikkeling En Coaching

www.leoloopbaan.nl
Op de Berg 8A
6181 GT
Stein


De inhoud van deze productie valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van De Limburger.

Bouwen aan BANEN voor de toekomst

Steffie Crins, René Mobers en Ramon Niessen. 

Vraag de gemiddelde Nederlander naar een beroep in de bouw en dan luidt het antwoord ofwel metselaar ofwel architect, maar niets daar tussenin. Dat moet anders, vinden de initiatiefnemers achter project SEGO - zeker nu elk paar handen in de sector hard nodig is. “Iedere persoon kan een verschil maken.”

Leo Loopbaan

Vroeger konden ze hem altijd bellen, de bouwaannemers. Of hij nog een jong werktalent voor hen beschikbaar had. Het antwoord was steevast ja, maar de laatste jaren zegt René Mobers, directeur van opleidingsinstituut Bouwmensen Limburg, vaker nee dan hem lief is. Het aantal jongeren dat voor de bouw wordt opgeleid is tegenwoordig beperkt. Heel beperkt.

Dat tekort heeft meerdere oorzaken. Enerzijds is er de toegenomen concurrentie op de arbeidsmarkt en het groeiend aantal jongeren dat de provincie verlaat, waardoor het aantal jongeren in opleiding in de bouw- en installatiesector nog maar de helft bedraagt ten opzichte van twintig jaar geleden. “Anderzijds is de beeld-vorming heel beperkt”, vertelt Mobers. “Zonde, want de gebouwde omgeving is veel meer dan steentjes stapelen, plankjes zagen en radiatoren monteren. Alle andere beroepen—bijvoorbeeld op het gebied van planning, organisatie en financiën—zijn totaal buiten beeld.”

De aanwas van jonge talenten neemt af, dus moeten er elders handen worden gezocht die essentiële taken in de sector kunnen uitvoeren. “Zij-instromers worden steeds belangrijker”, zegt Mobers. “Het is daarom cruciaal dat we een systeem op handen hebben waarin we mensen tot in de lengte der jaren binnen korte tijd kunnen begeleiden naar een functie in de bouw en installatietechniek.”

MaatwerkDat systeem krijgt nu uiting in project SEGO (Sectorversnelling Energietransitie Gebouwde Omgeving), waarin kandidaten in een kort opleidingstraject worden klaargestoomd voor een specifieke werktaak. Het traject is met name bedoeld voor uitvoerende functies, maar ook voor plannende en aansturende functies.

“We bieden maatwerktrajecten voor allerlei soorten richtingen waarmee wij zoveel mogelijk mensen een kans kunnen geven op een functie in onze sector”, vertelt Steffie Crins van opleidingspartner IW Zuid-Oost. “Kandidaten worden door ons klaargestoomd voor een specifieke taak bij een installatiebedrijf of aannemer die hier iemand voor nodig heeft.

Daarna kan hij of zij ervoor kiezen om zich verder te laten bijscholen of zich volledig te laten omscholen door middel van een bbl-traject. De keuze is geheel naar wens van de kandidaat - wij geven met dit project simpelweg de mogelijkheden.”

“Iemand met géén technische achtergrond kan een zéér geschikte kandidaat zijn” René Mobers

EnthousiasmerenBouwmensen Limburg en IW Zuid-Oost werken in dit project samen met VISTA College, Gilde Opleidingen en de Provincie Limburg. Leo Loopbaan, een samenwerkingsverband voor loopbaanontwikkeling van werkenden en werkzoekenden, heeft een faciliterende rol. “Dit soort initiatieven ondersteunen we graag, ook samen met de Leerwerkloketten”, vertelt directeur Ramon Niessen. “We laten mensen mogelijkheden zien en hun talenten ontdekken, want de logische match tussen een vacature en iemand met het juiste profiel die direct beschikbaar is, is nog maar beperkt - zeker in deze tijd van krapte. Kansen zien en de switch voor iemand mogelijk maken, dát is dan de aanpak.”

“Iemand met geen technische achtergrond kan een zeer geschikte kandidaat zijn, terwijl deze persoon per definitie als ongeschikt wordt bestempeld”, voegt Mobers toe. “Tegelijkertijd kan iedere persoon in de bouw- en installatietechniek een verschil maken - niet in het aantal huizen dat wordt gebouwd, maar in het verlagen van de werkdruk en het verhogen van de productiviteit, terwijl je de persoon in kwestie bovendien aan een nieuwe baan en nieuwe toekomst helpt. Enthousiasmeren en arbeidstekorten oplossen, daar gaat het om.”

“Revolutionair is misschien een groot woord, maar innoverend zijn we zeker” Ramon Niessen

OmdenkenProject SEGO richt zich op iedere kandidaat, ongeacht zijn of haar achtergrond, die mogelijk interesse heeft in een functie in de bouw en installatietechniek. Een grote uitdaging, want hoe benader je alle werkzoekenden in Limburg die niet actief nadenken over zo’n functie? Hoe prikkel je hen om een carrièreswitch te maken naar een beroep en sector waar ze vaak helemaal geen rekening mee houden?

Eenzelfde uitdaging ligt bij de werkgevers, die moeten worden geprikkeld om een kandidaat aan te nemen die zij in eerste instantie misschien niet op het oog hebben. “Men wil het liefst een jong talent met een mbo-diploma, maar in absolute aantallen zijn die jongeren er te weinig”, vertelt Crins. “We moeten de situatie op de arbeidsmarkt op een andere manier aanpakken en bedrijven laten inzien dat wij ook op deze manier het tekort aan medewerkers kunnen opvullen. Werkgevers hebben namelijk geen jongeren met een diploma nodig, maar mensen die geschikt zijn voor de taken die moeten worden uitgevoerd.”

“Dit project dwingt alle partijen tot omdenken”, zegt Niessen. “De opleider die flexibeler moet gaan opleiden; het bedrijf, dat moet openstaan voor een andere invulling van de vacatures en de kandidaat, die moet worden geprikkeld om in een andere sector en in een andere functie te gaan werken die hij of zij oorspronkelijk niet op het oog had. Die switch vereist samenwerking. Revolutionair is misschien een groot woord voor ons project, maar innoverend is het zeker.”

Meer informatie? leoloopbaan.nl / sego.nu

TEKST Jeffrey SteijnsBEELD Wendy Boon