Radicale koerswijziging pensioenfonds ABP: ‘Er zijn in het verleden te kleine stappen gezet’

ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool.  Afbeelding: Jean-Pierre Jans

Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen zoals olie- en gasbedrijven. Deze radicale koerswijziging is hard nodig, zegt bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool. „Er zijn in het verleden te kleine stappen gezet.”

Ze is geschrokken van de recente klimaatrapporten die stuk voor stuk waarschuwen voor opwarming van de aarde. Het jongste rapport van de Verenigde Naties noemt ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool een ‘extra wake-up call’. Zonder stevig ingrijpen zou de opwarming van de aarde op een onacceptabel niveau uitkomen.

ABP voert al jaren gesprekken met bedrijven, wetenschappers, werkgevers en deelnemers over beleggen in fossiele brandstoffen. „Ook de groepering ABP Fossielvrij houdt ons scherp. Er zijn ook zeker wel stapjes gezet”, meent Wortmann. Maar om echt wat teweeg te brengen moet de koers radicaal om. Voor de zomer trok het grootste pensioenfonds van Nederland de conclusie dat de ambities omhoog moeten. „Als je dat zegt, dan moet je daar ook naar handelen. We zullen allemaal een stap moeten zetten, niet alleen in woorden maar ook in daden. Als je de klimaatrapporten op je in laat werken, dan is radicale versnelling nodig. Of dit niet te laat is? Dit is voor ons het moment.”

Tabak

ABP geeft zichzelf tot begin 2023 de tijd om de beleggingen die het nu nog heeft in de olie- en gasconcerns en de kolenbranche te verkopen. Het gaat om een belegd vermogen van ruim vijftien miljard euro. Dat is bijna 3 procent van het totaal belegd vermogen van het ambtenarenpensioenfonds. Waarom niet onmiddellijk de band met de vervuilende bedrijven verbreken? Wortmann: „Wij willen de beleggers de tijd geven om zich terug te trekken. Dat hebben we ook gedaan toen we een paar jaar geleden uit de tabaksindustrie stapten.”

Radicale koerswijziging pensioenfonds ABP: ‘Er zijn in het verleden te kleine stappen gezet’
In april werd bij ABP in Heerlen actie gevoerd tegen beleggen in fossiele brandstoffen.   Foto: Luc Lodder

Volgens ABP heeft de koerswijziging geen negatieve gevolgen voor de pensioenen van zijn drie miljoen ambtenaren. „Dat hebben we laten onderzoeken.” Wortmann zegt veel draagvlak te zien onder de deelnemers en werkgevers, van wie ze heel veel mails en brieven krijgt. „Velen vragen ons regelmatig om te stoppen met beleggen in fossiele bedrijven en juist duurzaam te gaan investeren. Zij willen dat we een bijdrage leveren om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Daar luisteren wij ook naar. Natuurlijk is er ook een groep die zegt: ‘ik vind het niet belangrijk, doe mij maar een goed pensioen’.”

Invloed

Wortmann heeft jarenlang volgehouden dat ABP niet uit fossiele bedrijven zou stappen om aan de onderhandelingstafel invloed te kunnen blijven uitoefenen op het beleid van die ondernemingen. Ze is dan ook niet bang dat straks alle invloed van tafel is. „Natuurlijk hebben we dat in ons besluit meegewogen. Maar bij klimaatverandering passen gewoon geen fossiele brandstoffen meer. Dan moet de ommekeer radicaal zijn. Wij zien kansen om bij te dragen aan die versnelling en die grijpen we aan.”

Ze hoopt dat de stap die ABP nu zet, andere pensioenfondsen zal inspireren om hetzelfde te doen. „Dit signaal zal zeker doorwerken bij andere fondsen.”

Luchtvaart

Voor ABP blijft het hier niet bij. Komend voorjaar gaat het pensioenfonds nog meer beleggingscriteria aanscherpen. „We gaan ons ook richten op de grootgebruikers van fossiele energie, zoals elektriciteitsbedrijven, de auto-industrie en de luchtvaart’’, zegt de bestuursvoorzitter. ABP wil deze bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken, blijven aansporen om meer te verduurzamen.

Pensioenfondsen verdeeld over duurzaam beleggen

Pensioenfonds ABP is niet het enige fonds dat afscheid neemt van alle beleggingen in de fossiele industrie. Recent kozen metaalfonds PME en het Pensioenfonds Horeca & Catering als eerste grotere Nederlandse fondsen al voor zo’n fossielebeleggingsstop. Andere grote partijen, bijvoorbeeld zorgfonds PFZW, kiezen er bewust voor om nog wel te blijven investeren in „verduurzamende” olie- en gasbedrijven als Shell.

PME en het Pensioenfonds Horeca & Catering gaven begin vorige maand al aan dat ze zich teruggetrokken hadden uit investeringen in de fossiele sector. PME wees er daarbij ook op dat steeds meer landen en bedrijven ambitieuze doelen stellen op klimaatgebied. Rechterlijke uitspraken in de Urgenda- en Shell-zaak zouden daarbij laten zien dat internationale klimaatafspraken niet vrijblijvend zijn, aldus PME, dat hierin extra motivatie zag om zelf actie te ondernemen.

Maar PFZW en ook metaalfonds PMT kijken anders tegen de kwestie aan, benadrukten ze onlangs. Zij vinden het belangrijk om te blijven investeren in olie- en gasbedrijven omdat ze dan als aandeelhouder invloed kunnen blijven uitoefenen.

Dat neemt niet weg dat sommige beleggingen ook PFZW te ver gaan. Het op één na grootste fonds van Nederland besloot eerder al om niet meer te beleggen in controversiële wapens, tabaksproducten, kolen en olie gewonnen uit teerzand.

ABP wil ook strenger worden op andere terreinen, zoals behoud van natuurlijke grondstoffen, digitalisering en mensenrechten. Door nu met het nieuws naar buiten te komen hoopt Wortmann een bijdrage te leveren aan de discussie op de klimaattop die volgende week begint in het Schotse Glasgow. „Want iedereen heeft hierin een taak, ook banken en overheden.”

Door Monique Evers

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & Nieuwsapp. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word abonnee