Meerderheid Nederlanders voor behoud kernergie

Afbeelding: ANP

De meerderheid van Nederland is voor behoud of het flink laten toenemen van kernenergie in Nederland als duurzame vorm van energieopwekking. Met name kiezers van rechtse partijen waarderen het opwekken van stroom in kerncentrales, maar ook kiezers van D66, CDA en Volt zijn in meerderheid positief.

Dat blijkt uit een representatieve peiling die is gehouden door I&O Research. JA21 vroeg het onderzoeksbureau onafhankelijk onderzoek te doen naar draagvlak voor kernenergie, waarmee grootschalig C02-vrije stroom kan worden opgewekt. Dat onderwerp is actueel nu het op de formatietafel ligt en ook in Limburg door het provinciebestuur onderzoek is aangevraagd naar de mogelijkheden van de komst van nieuwe kerncentrales.

In de Tweede Kamer is een duidelijke meerderheid voor meer kernenergie, al klinken bij formerende partijen D66 en CU ook voortdurende twijfels. Toch is 54 procent van de D66-stemmers positief over kernenergie evenals 41 procent van de CU-kiezers. Slechts 11 procent van de ondervraagden -veelal stemmend op linkse partijen- vindt dat we in Nederland geen kernenergie moeten gebruiken, bijna de helft van de Nederlanders (46 procent) wil juist veel meer energie opwekken door middel van kerncentrales.

Argumenten om die centrales uit te breiden zijn voornamelijk dat kernenergie een schone manier van energieopwekking is (en vele tonnen CO2-uitstoot kunnen worden bespaard). Anderen geven aan dat het noodzakelijk is omdat het niet mogelijk is om alle energie uit duurzame bronnen (zoals zonnepanelen en windturbines) te halen. Op de vraag: ‘Ik heb liever één kerncentrale erbij dan 2200 windturbines op land’ gaf 49 procent van de ondervraagden aan het helemaal eens te zijn met die stelling, 14 procent was neutraal. 24 procent was het ermee oneens en 12 procent had geen mening.

Tegenstanders wijzen vooral op potentiële gevaren die de energiebron met zich mee kan brengen. Veel van hen noemen de opslag van kernafval, anderen vrezen voor een kernramp.

Klimaatdoelen Parijs

In het onderzoek werd ook gevraagd naar de mening over de klimaatdoelen die in Parijs (in 2015) zijn afgesproken. Twee derde van de Nederlanders staat daar positief tegenover, een derde (36 procent) is zelfs zeer positief. Met name kiezers van GL, D66 en Volt vinden strengere normen goed. Een minderheid van kiezers van PVV, JA21 en BBB staat hier positief tegenover.

Lees ook: Limburgs onderzoek naar kernenergie valt goed in Den Haag

JA21-fractievoorzitter Joost Eerdmans ziet in het draagvlakonderzoek de bevestiging om snel te beginnen met de bouw van twee extra kerncentrales (naast de enige draaiende kerncentrale) in Borssele. „Hierdoor kunnen we de ongebreidelde stroom van nieuwe megawindturbines waarmee ons land wordt volgebouwd stoppen”, aldus Eerdmans. Hij hoopt dat de formerende partijen ook daadwerkelijk ‘gas’ geven op de bouw van meer kerncentrales. „Ik vind de resultaten van het I&O onderzoek hoopgevend. Wanneer zelfs de achterban van D66 in meerderheid voor is, staat de formerende partijen dus niets in de weg om vol in te zetten op kernenergie. Als ze nu geen ja zeggen tegen meer kernenergie, dan mist Nederland de boot.”

Door Mike Muller

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Dagelijks worden meer dan 100 Plus-artikelen gepubliceerd door de verslaggevers van De Limburger. Steun de regionale journalistiek en word digitaal abonnee vanaf 1,04 per week.

Profiteer nu